Ministerstwo Edukacji i Nauki


Logo projektu:


Nr umowy:


Okres realizacji:


Wartość projektu:


Kierownik projektu:


Koordynacja administracyjna:


Streszczenie projektu:


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886