EuCARE


Logo projektu:

EuCARE

Nr umowy:

Project: nr 101046016 — EuCARE — COVID19 - HERA Incubator (HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01)


Okres realizacji:

14/10/2021 - 13/10/2026


Wartość projektu:

PUM: 231 250 euro


Kierownik projektu:

prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski - kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych


Koordynacja administracyjna:

mgr inż. Agnieszka Kropa - Szyszkowska - Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Streszczenie projektu:

Europejskie kohorty pacjentów i szkół celem przyspieszenia reakcji na epidemię - EuCARE (European Cohorts of Patients and Schools to Advance Response to Epidemics)

EuCARE skupia wszechstronny, multidyscyplinarny zespół klinicystów, wirusologów, epidemiologów, statystyków i najlepszych ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji z 20 instytucji badawczych z 16 krajów z 4 kontynentów, aby ujawnić wpływ wariantów SARS-CoV-2 na kluczowe sektory światowego zdrowia publicznego. Badanie obejmują ocenę naturalnej i sztucznej odporności na różne warianty wirusów u pracowników służby zdrowia w celu określenia wzorców szczepień krzyżowych i ryzyka uniknięcia przed szczepionką, informowanie o strategiach szczepień dla populacji ogólnej. Drugim zadaniem w badaniach będzie analiza przebiegu klinicznego i długoterminowej obserwacji hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w celu określenia roli różnych wariantów wirusa w przebiegu zakażenia, w tym po ostrych następstwach zakażenia SARS-CoV-2. Trzeci obszar badań to określenie najlepszych strategii kontroli rozprzestrzeniania się różnych wariantów wirusa w szkołach poprzez porównanie wyników różnych środków ograniczania i zapobiegania w odniesieniu do rozpowszechnienia i dynamiki wariantów. W celu zapewnienia odpowiedniej reprezentatywność różnych wariantów, szczepionek i środków zapobiegawczych, EuCARE zapewnione zostaną odpowiednie kohorty z różnych obszarów geograficznych, w tym z krajów europejskich, Kenii, Meksyku i Wietnamu, a także skonsolidowane zostaną interakcje z innymi kohortami. Aby poradzić sobie ze złożonymi interakcjami między wieloma zmiennymi, w tym parametrami wielkowymiarowymi, EuCARE wykorzysta moc sztucznej inteligencji do definiowania roli wariantów wirusów oraz tworzenia wytycznych klinicznych i środków zapobiegawczych. W dłuższej perspektywie EuCARE będzie posiadało solidną infrastrukturę informatyczną i etyczną oraz zharmonizowane procedury badawcze, które  pozwolą na wykorzystanie sieci kohortowej i laboratoryjnej do zwalczania nowo pojawiających się chorób zakaźnych, przyczyniając się w ten sposób do gotowości na wypadek pandemii w skali globalnej.

W ramach kohorty pracowników opieki zdrowotnej, mając świadomość największego ich narażenia na zakażenie Sars-CoV-2 i wynikające z tego konsekwencje zdrowotne i odpornościowe, do badania zaproszeni są wszyscy pracownicy słuzby zdrowia między innymi: pracownicy szpitali klinicznych (lekarze, pielęgniarki, technicy) pracownicy przychodni, ratownicy medyczni, pracownicy laboratoriów, pracownicy naukowi i dydaktyczni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy przystąpią do projektu dobrowolnie.

> pracownicy szpitali klinicznych (lekarze, pielęgniarki, technicy),

> pracownicy przychodni, ratownicy medyczni,

> pracownicy laboratoriów,

> pracownicy naukowi i dydaktyczni PUM

Zachęcamy również studentów naszego Uniwersytetu do wzięciu udziału w badaniu.

 

Ochotnikiem w projekcie może zostać pracownik służby zdrowia (lista powyżej) i student PUM, w chwili doświadczenia infekcji (do 7 dni od stwierdzenia zakażenia) lub do 2-ch dni od przyjęcia dawki szczepienia.  

Pobór materiału do badania (krew, a w przypadku infekcji Sars-CoV-2 wymaz z nosogardła) można wykonać w Klinice Oddział Obserwacyjno - Zakaźnym, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie lub innym miejscu wyznaczonym z koordynatorem.

ul. Arkońska 4 (budynek G) numer telefonu do rejestracji  91-813-94-41, laboratorium od poniedziałku do piątku do godziny 11.00 

W przypadku chęci wzięcia udziału w badaniu i/lub ewentualnych pytań prosimy o kontakt na adres mailowy karol.serwin@pum.edu.pl lub pod telefonem 696-040-109. 

Więcej informacji o pracy konsorcjum znajduje się na stronie: https://eucareresearch.eu/about/   

Informacja o EuCare


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886