IMMEDIATE


Logo projektu:

IMMEDIATE

Nr umowy:

Project 101095540 — IMMEDIATE


Okres realizacji:

1.01.2023-31.12.2026


Wartość projektu:

1 300 000 PLN


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

Przewlekły stan zapalny jest czynnikiem patogenetycznym większości chorób człowieka. Projekt IMMEDIATE (ang. Imminent Disease Prediction and Prevention at the Environment Host Interface) ma na celu ocenę funkcjonowania osi dieta-mikrobiom-immunometabolizm stanowiącego wrota dla incjacji  procesu chorobowego. Celem drugorzędowym jest ocena strategii wsparcia tej osi dla utrzymanie dobrego samopoczucia jednostki. Wiedza, która pozwoli zrozumieć procesy poprzedzające dysfunkcję lub uszkodzenie narządu oraz identyfikacja biomarkerów w stadium przedobjawowym, a także czynników ryzyka związanych z przejściem ze stanu zdrowia w proces chorobowy, umożliwią ukierunkowane i spersonalizowane interwencje mające na celu zapobieganie nieodwracalnym uszkodzeniom narządów. Metabolity mikrobioty jelitowej są kluczowymi przekaźnikami między dietą, mikrobiotą i gospodarzem, utrzymując równowagę pro- i przeciwzapalną. Badanie wykorzystuje najnowocześniejsze technologie -omiczne (tj. metagenomika, metabolomika), dostępne w ramach konsorcjum IMMEDIATE. W projekcie wykorzystane zostaną dane kliniczne trwających badań obserwacyjnych u osób zdrowych jak i osobników  z grup ryzyka znajdujących się w stadium „przed chorobą”, w tym kohorty biorców przeszczepu nerki, u których czynność narządu została przywrócona. Każda z tych grup cechuje się odmiennymi modulatorami środowiskowymi, w tym nawykami żywieniowymi.  Identyfikacja biomarkerów pochodzenia klinicznego i -omicznego  – dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji – wygenerują spersonalizowany wynik oceny ryzyka rozwoju przewlekłego stanu zapalnego, a tym samym umożliwią lepsze przewidywanie indywidualnego ryzyka przejścia ze zdrowia w stan chorobowy. Badanie interwencyjne z zastosowaniem tzw. nowej żywności, tj. pasteryzowanej bakterii Akkermansia muciniphila o silnych właściwościach immunokompetentnych pozwoli ocenić skuteczność nieinwazyjnej terapii dla homeostazy biomarkerów klinicznych i zachowania dobrego samopoczucia. Aplikacje mobilne opracowany przez konsorcjum IMMEDIATE we współpracy z organizacjami pacjenckimi umożliwią translację tych opartych na wiedzy interwencje zdrowotnych co pozwoli na samodzielne zarządzanie własnym zdrowiem.

Kierownikiem naukowym projektu realizowanym w PUM jest dr hab. n. zdr.  Karolina Skonieczna-Żydecka, kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Biochemicznych, Prodziekan ds. nauki WNoZ. Wraz z 10 osobowym zespołem, dr hab. n. zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka przeprowadzi badanie interwencyjne z Akkermansia muciniphila. Członkami zespołu badawczego będą pracownicy Samodzielnej Pracowni Badań Biochemicznych, Zakładu Żywienia i Metabolomiki oraz Zakładu Pielęgniarstwa. Wartość projektu to ponad 8 mln euro, w tym dla PUM kwota ok. 1 mln 300 tysięcy złotych.

Nabór uczestników do badań rozpocznie się od stycznia 2023 i do projektu zaproszeniu będą pracownicy ochrony zdrowia:  lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni pracujący w systemie zmianowym.

W projekcie uczestniczy 12 instytucji, w tym Universytet Medyczny Charite w Berlinie, Instytut Max-Delbrueck z Berlina, Instytut Weizmann z Izraela, Imperial College z Londynu i inne. W konsorcjum znajdują się też 3 podmioty gospodarcze. 

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886