Stypendium rektora


UWAGA!!! PONIŻEJ NOWE WNIOSKI - PROSZĘ SIĘ UPEWNIĆ CZY WNIOSEK JEST AKTUALNY!!!

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM REGULAMINEM I UPEWNIENIEM SIĘ CZY POSIADASZ AKTUALNY WNIOSEK. 

UWAGA, składając wniosek o stypendium rektora najpierw należy się udać do swojego dziekanatu - tam zostanie wpisana średnia ocen. Student obowiązkowo wypełnia tabelę z osiągnięciami oraz wpisuje liczbę punktów. Punkty za średnią i osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne znajdują się w regulaminie przyznawania pomocy materialnej.

Wniosek o stypendium rektora

Wniosek o stypendium rektora dla I roku

Regulamin świadczeń pomocy materialnej

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta I roku, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Studenci mogą jednocześnie ubiegać się o stypendium ministra i rektora dla najlepszych studentów.

Wnioski składa się na rok akademicki 2023/2024.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886