Ubezpieczenie zdrowotne po 26 roku życia


Wnioski o ubezpieczenie zdrowotne można też składać w urnie stojącej przed pokojem 216.


Studenci urodzeni w 1997 ri wcześniej tracą możliwość  korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego swoich rodziców.

Mogą być ubezpieczani przez Uczelnię pod warunkiem, że:

  • nie mają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu (np. współmałżonek, praca, własna firma, renta),
  • złożą w Dziale Spraw Socjalanych Studentów i Doktorantów odpowiedni wniosek zamieszczony w linku poniżej, ul. Rybacka 1, pokój 216, tel. 914 800 747/748, e-mail: sssbs@pum.edu.pl

Na wniosek studenta, który ukończył 26 lat, ma możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego swojego członka rodziny (mąż/żona/dziecko) pod warunkiem, że członek rodziny nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia.

 

Student ma obowiązek niezwłocznego poinformowania i złożenia wnisku o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego w momencie nabycia prawa do własnego tytułu do ubezpieczenia (np. współmałżonek, praca, własna firma, renta).


Zaświadczenie potwierdzające prawo do ubezpieczenia wystawia Dział Płac

WNIOSEK studenta do ubezpieczenia zdrowotnego po skończeniu 26 roku życia

WNIOSEK rodziny (dziecko, małżonek) studenta (po skończeniu 26 roku życia) do ubezpieczenia zdrowotnego

WNIOSEK o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886