Budowa boiska na terenie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Logo projektu:

Budowa boiska na terenie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nr umowy:

2022/0130/8509/SubA/DIS/SP/21


Okres realizacji:

01.03.2022 - 30.06.2023


Wartość projektu:

1 102 327,86 zł


Kierownik projektu:


Koordynacja administracyjna:

Łucja Górnik


Streszczenie projektu:

Przedmiotem projektu jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa boiska na terenie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o wymiarach 56,0x30,0 m. o nawierzchni z trawy syntetycznej. Obiekt będzie służył głównie celom treningowym, rekreacji oraz organizacji różnego rodzaju imprez sportowych oraz społecznych, np. Mistrzostwa Uczelni Medycznych, Akademickie Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego czy Akademickie Mistrzostwa Polski, turnieje w piłce nożnej czy turnieje charytatywne. Obiekt sportowy będzie dostosowaney do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nazwa funduszu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Nazwa programu: Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021.
Wartość dofinansowania ze środków państwowego funduszu celowego FRKF: 419 400,00 zł.
Wkład własny Pomorskiego Uniwersytetu Medycnego w Szczecinie: 682 927,86 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021”


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886