Biuro ds. Ewidencji Umów Cywilnoprawnych


Biuro Ewidencji Umów Cywilnoprawnych rejestruje i weryfikuje umowy zawarte zgodnie z poniższymi zarządzeniami:

 

Wzory dokumentów do pobrania:

UWAGA! Wzory umów dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych >> tutaj <<

 1. Wniosek o zawarcie Umowy, zał.1
 2. Wniosek o zawarcie Umowy B+R, zał.2
 3. Adnotacje programu Simple, zał.2
 4. Wzór umowy zlecenia, zał. 3 (nie dotyczy prowadzenia zajęć dydaktycznych)
 5. Wzór umowy o dzieło, zał. 4
 6. Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, praw majątkowych, zał. 5
 7. Wzór umowy o dzieło z udzieleniem licencji, zał. 6
 8. Wzór Rachunku, zał. 7 (nie dotyczy prowadzenia zajęć dydaktycznych)
 9. Ankieta dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych
 10. RUD ZUS - druk dla umów o dzieło  
 11. PPK Informacja  
 12. PPK Wniosek o przystąpienie
 13. PPK Wniosek o rezygnację
 14. Klauzula informacyjna dot. RODO
 15. Informacja BHP do umów, zgodnie z Zarządzeniem 76/2023.
 16. Wzór nadania tytyłu Profesora Afiliowanego zał.1
 17. Wzór umowy z Profesorem Afiliowanym zał.2 

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886