Etapy postępowania doktorskiego


Etapy postępowania doktorskiego

 1. Złożenie wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów wraz założeniami do projektu badawczego
 2.  Zdanie egzaminów weryfikujących efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK
 3. Weryfikacja złożonych dokumentów o wszczęcie postępowania doktorskiego przez Komisję Weryfikacyjną
 4. Wszczęcie postępowania doktorskiego
 5. Złożenie przez kandydata 5 egzemplarzy oprawionych prac + streszczenie na adres mailowy dzieksek@pum.edu.pl
 6. Wyznaczenie 3 recenzentów i Komisji doktorskiej przez Radę Naukową
 7. Dopuszczenie do obrony - w przypadku co najmniej 2 pozytywnych recenzji
 8. Obrona rozprawy doktorskiej
 9. Nadanie stopnia doktora na Radzie Naukowej
 10. Wypełnienie karty Synaba w wersji elektronicznej (program Synaba) i papierowej (którą należy dostarczyć do Dziekanatu)
 11. Wręczenie dyplomu doktora nauk medycznych

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886