Etapy postępowania doktorskiego


Etapy postępowania doktorskiego

 1. Złożenie wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów wraz założeniami do projektu badawczego
 2. Wyznaczenie Komisji Egzaminacyjnej przez Radę Naukową
 3. Zdanie egzaminu weryfikującego efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK
 4. Wszczęcie postępowania doktorskiego
 5. Weryfikacja złożonych dokumentów o wszczęcie postępowania doktorskiego przez Komisję Weryfikacyjną
 6. Złożenie przez kandydata 5 egzemplarzy oprawionych prac + streszczenia na adres mailowy dzieksek@pum.edu.pl
 7. Wyznaczenie 3 recenzentów i Komisji doktorskiej przez Radę Naukową
 8. Dopuszczenie do obrony - w przypadku co najmniej 2 pozytywnych recenzji
 9. Obrona rozprawy doktorskiej
 10. Nadanie stopnia doktora na Radzie Naukowej
 11. Wręczenie dyplomu doktora nauk medycznych

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886