Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Medyczne


Terminy posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne:

31  stycznia 2022 r.
28  lutego 2023 r.
28  marca 2023 r.
25  kwietnia 2023 r.  
30  maja 2023 r.
20  czerwca 2023 r.
19  września 2023 r.
24  października 2023 r.

Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886