Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Medyczne


Terminy posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne:


26 września 2023 r.
24 października 2023 r.
28 listopada 2023 r.
19 grudnia 2023 r.
30 stycznia 2024
27 lutego 2024 r.
19 marca 2024 r.
23 kwietnia 2024 r.  
21 maja 2024 r.
18 czerwca 2024 r.
24 września 2024 r.

Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886