Przewody doktorskie - wszczęte na dotychczasowych przepisach


WAŻNE INFORMACJE


Zgodnie z zapisami Ustawy 2.0. osoby, które ubiegają się o nadanie stopnia doktora i wszczęły przewody doktorskie przed 30.04.2019 r., mają obowiązek obrony pracy doktorskiej do 31.12.2024 r.

Biorąc pod uwagę dużą liczbę wszczętych przewodów, możliwości organizacyjne publicznych obron i zapewnienie nadania stopni doktora w terminie informujemy, że złożenie gotowej rozprawy doktorskiej w dziekanacie powinno nastąpić do 11 czerwca 2024 r.

Dokumenty składają Państwo w Dziekanacie Wydziału Medycyny i Stomatologii – ul. Rybacka 1, pok. 114 lub pok. 211.

Etapy przewodu doktorskiego

 1. Wszczęcie przewodu doktorskiego i zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej oraz wybór promotora.
 2. Złożenie w Dziekanacie:
 • 4 oprawionych egzemplarzy rozprawy doktorskiej + jedna wersja elektroniczna
 • Opinia promotora wzór - opinia promotora
 • Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego podpisany i zaakceptowany przez promotora (prace sprawdza Promotor. Uprawnienia do JSA Promotor może nabyć poprzez wysłanie wniosku wzór wniosku do iod@pum.edu.pl )
 • Przesłanie streszczenia rozprawy doktorskiej na adres mailowy Dziekanatu dzieksek@pum.edu.pl
 • Wybór recenzentów oraz komisji egzaminacyjnej i doktorskiej - wzór
 • Zdanie egzaminów doktorskich obejmujących:
  -  dyscyplinę podstawową odpowiadającą tematowi rozprawy doktorskiej
  -  dyscyplinę dodatkową - historia medycyny
  -  nowożytny język obcy (doktorant, który przedstawił stosowny certyfikat, jest zwolniony z  egzaminu  doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego ( wykaz certyfikatów)
 • Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 • Nadanie stopnia naukowego doktora
 • Wypełnienie karty Synaba w wersji elektronicznej (program Synaba) i papierowej (którą należy dostarczyć  do Dziekanatu)
 • Wręczenie dyplomu doktora nauk medycznych

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886