Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej


Termin ogłoszenia  list rankingowych na studiach stacjonarnych na  wszystkich kierunkach (za wyjątkiem II stopnia) na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej:

10 sierpnia, termin na złożenie dokumentów do 17 sierpnia, kolejna lista na Biotechnologię medyczną I stopnia powinna ukazać się 18 sierpnia.

Kierunek Analityka medyczna - lista rankingowa z 10 sierpnia 

Kierunek Biotechnologia medyczna  - lista rankingowa z 10 sierpnia

Kierunek Farmacja - lista rankingowa z 10 sierpnia


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886