Wydział Medycyny i Stomatologii


Termin ogłoszenia  list rankingowych na studiach stacjonarnych na  kierunku:

lekarskim - 12 sierpnia, termin na złożenie dokumentów do 19 sierpnia, kolejna lista powinna ukazać się 22 sierpnia.

lekarsko-dentystycznym - 12 sierpnia, lista przyjętych. Kolejna lista może ukazać się, jeśli na skutek rezygnacji limit miejsc nie będzie wypełniony. Zmiany na listach mogą trwać do 14 października. Prosimy regularnie sprawdzać na naszej stronie internetowej.

Kierunek lekarski stacjonarny - lista z 12.08.2022

Kierunek lekarsko-dentystyczny stacjonarny - lista przyjętych  z 12.08.2022


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886