Wydział Nauk o Zdrowiu


Listy rankingowe osób zakwalifikowanych na studia ukażą się 2 grudnia 2022 r. 
Termin składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia będzie trwał od 2 do 14 grudnia 2022 r. do godziny 14.

Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne

Lista rankingowa z dnia 2 grudnia 2022 r.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886