Wydział Nauk o Zdrowiu


Lista rankingowa na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne z dnia 9 stycznia 2024 r. - termin składania dokumentów do 18 stycznia 2024 r. do godz. 14.

Lista przyjętych na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne z dnia 19 stycznia 2024 r.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886