Wydział Nauk o Zdrowiu


Termin ogłoszenia  list rankingowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na  wszystkich kierunkach (za wyjątkiem II stopnia) na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

8 sierpnia, termin na złożenie dokumentów do 12 sierpnia, kolejna lista powinna ukazać się 16 sierpnia.

Kierunek Dietetyka kliniczna I stopnia stacjonarne - Lista z 8 sierpnia

Kierunek Dietetyka kliniczna I stopnia niestacjonarne - Lista z 8 sierpnia

Kierunek Fizjoterapia jednolite magisterskie stacjonarne - Lista z 8 sierpnia

Kierunek Fizjoterapia jednolite magisterskie niestacjonarne - Lista z 26 lipca
Kierunek zostanie uruchomiony, jeśli w  naborze zasadniczym i uzupełniającym liczba zakwalifikowanych kandydatów będzie stanowiła grupę dziekańską.

Kierunek Kosmetologia I stopnia stacjonarne - Lista z 8 sierpnia

Kierunek Kosmetologia I stopnia niestacjonarne - Lista z 8 sierpnia

Kierunek Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia stacjonarne - Lista z 8 sierpnia
Na liście znajdują się osoby, które dopełniły zasad rekrutacji oraz zaliczyły kwalifikacyjne badanie logopedyczne wykluczajace wady wymowy.

Kierunek Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne - Lista z 8 sierpnia

Kierunek Położnictwo I stopnia stacjonarne - Lista z 8 sierpnia

Kierunek Psychologia zdrowia jednolite magisterskie stacjonarne - Lista z 8 sierpnia

Kierunek Psychologia zdrowia jednolite magisterskie niestacjonarne - Lista z 26 lipca
Kierunek zostanie uruchomiony, jeśli w  naborze zasadniczym i uzupełniającym liczba zakwalifikowanych kandydatów będzie stanowiła grupę dziekańską.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886