Uchwały Senatu, Zarządzenie Rektora


Rok akademicki 2022/2023

Uchwała Nr 23/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 64/2021 w sprawie ustalania zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023

Uchwała Nr 9/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 64/2021 w sprawie ustalania zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023

Uchwała Nr  64/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów na rok akademicki 2022/2023

Załącznik nr 1 - kierunek lekarski

Załącznik nr 2 - kierunek lekarsko-dentystyczny

Załącznik nr 3 - kierunek analityka medyczna

Załącznik nr 4 - kierunek biotechnologia medyczna

Załącznik nr 5 - kierunek farmacja

Załącznik nr 6 - kierunek dietetyka kliniczna

Załącznik nr 7 - kierunek fizjoterapia

Załącznik nr 8 - kierunek kosmetologia

Załącznik nr 9 - kierunek pielęgniarstwo

Załącznik nr 10 - kierunek położnictwo

Załącznik nr 11 - kierunek psychologia zdrowia

Załącznik nr 12 - kierunek zarządzanie w systemie ochrony zdrowia studia II stopnia

Załącznik nr 13 - przeliczniki

Załącznik nr 14 - kierunek logopedia kliniczna z terapią zajęciową NOWY KIERUNEK

 

Rok akademicki 2023/2024

Uchwała Nr  32/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2023/2024

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym  na rok akademicki 2023/2024

Załącznik nr 1 - kierunek lekarski

Załącznik nr 2 - kierunek lekarsko-dentystyczny

Załącznik nr 3 - kierunek analityka medyczna

Załącznik nr 4 - kierunek biotechnologia medyczna

Załącznik nr 5 - kierunek farmacja

Załącznik nr 6 - kierunek dietetyka kliniczna

Załącznik nr 7 - kierunek fizjoterapia

Załącznik nr 8 - kierunek kosmetologia

Załącznik nr 9 - kierunek logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Załącznik nr 10 - kierunek pielęgniarstwo

Załącznik nr 11 - kierunek położnictwo

Załącznik nr 12 - kierunek psychologia zdrowia

Załącznik nr 13 - kierunek zarządzanie w systemie ochrony zdrowia studia II stopnia

Załącznik nr 14 - przeliczniki


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886