Uchwały Senatu, Zarządzenie Rektora


Rok akademicki 2023/2024

 

Uchwała Nr  32/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2023/2024

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym  na rok akademicki 2023/2024

Załącznik nr 1 - kierunek lekarski

Załącznik nr 2 - kierunek lekarsko-dentystyczny

Załącznik nr 3 - kierunek analityka medyczna

Załącznik nr 4 - kierunek biotechnologia medyczna

Załącznik nr 5 - kierunek farmacja

Załącznik nr 6 - kierunek dietetyka kliniczna

Załącznik nr 7 - kierunek fizjoterapia

Załącznik nr 8 - kierunek kosmetologia

Załącznik nr 9 - kierunek logopedia kliniczna z terapią zajęciową

Załącznik nr 10 - kierunek pielęgniarstwo

Załącznik nr 11 - kierunek położnictwo

Załącznik nr 12 - kierunek psychologia zdrowia

Załącznik nr 13 - kierunek zarządzanie w systemie ochrony zdrowia studia II stopnia

Załącznik nr 14 - przeliczniki

 

NOWY KIERUNEK :   Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore

Uchwała Nr 40/2023  z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne o kierunku Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

Załącznik nr 1 - kierunek ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektorem offshore

Załącznik nr 2 - przeliczniki


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886