Erasmus+ OLS - Wsparcie Językowe Online


 


Jednym z jego celów strategicznych  programu Erasmus+ jest podnoszenie kompetencji językowych i wsparcie nauki języków. Wsparcie Językowe Online (OLS) pomaga uczestnikom mobilności w programie Erasmus+ w nauce języka.

Uczestnikom mobilności długoterminowych w programie Erasmus+ OLS pozwala ocenić swoje umiejętności posługiwania się językiem/-ami obcym/-ymi, w którym/-ych będą studiować lub odbywać praktykę.

Ponadto, wybrani uczestnicy mogą wziąć udział w kursie językowym online, aby podnieść swoje kompetencje.

STRONA OLS:

https://academy.europa.eu/ 

Prosimy o zapoznanie się z nową instrukcją dotycząca testów OLS do pobrania w załącznikach.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886