Stawki stypendiów


Wkrótce zostaną opublikowane stawki stypendium na wyjazdy w roku akademickim 2022/2023.

Osoby (studenci i absolwenci), którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

Grupa osób

Kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji

osoby z niepełnosprawnościami

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

osoby ze środowisk uboższych

Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora. Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów


Zasady realizacji wyjazdów osób niepełnosprawnych

Studenci mogą się ubiegać o Green travel

Green travel – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.


Studenci i absolwenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do uzyskania 50 € z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” oraz do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni
 

Kraje należące do danej grupy Stawka miesięczna
SMS
Stawka miesięczna
SMT
Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 550 € 700 €
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 500 € 650 €
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450 € 600 €

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886