Stawki stypendiów


ZASADY PROJEKT 2024


Stawki 2024 zostaną opublikowane w kwietniu.

 

ZASADY PROJEKT 2023

STUDIA SMS

Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMS): kraje należące do danej grupy

Stawka miesięczna dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2023

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 142

670 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 133

670 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600 €

 

PRAKTYKA SMT

Długoterminowe wyjazdy studentów na praktykę (SMT) – zgodnie z „Przewodnikiem po programie” miesięczna stawka SMT musi być o 150 € wyższa od stawki przyporządkowanej na wyjazdy na studia (SMS): kraje należące do danej grupy

Stawka miesięczna dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2023

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14

        820 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13

         820 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

         750 €

 

 Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje: grupa osób

 

kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji

osoby z niepełnosprawnościami

Oświadczenie woli o posiadanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

osoby ze środowisk uboższych

Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego. Dla studentów, którzy będą wyjeżdżać jako absolwenci będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów

Inne grupy osób określone przez uczelnię

Określone przez Beneficjenta w uczelnianych zasadach dla projektów KA131-2023

 

 

Studenci mogą się ubiegać o Green travel

Green travel – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.
Studenci i absolwenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do uzyskania 50 € z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” oraz do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni

Ekologicznymi środkami komunikacji uznawanymi w programie Erasmus+  są:

-autobus, 

-pociąg, 

-rower, a także 

-carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie i w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów) Jeżeli rodzic zawozi studenta a potem wraca nie jest to wspólna podróż natomiast korzystanie z bla bla car już tak. 

Podróż innymi środkami komunikacji nie spełniają tych warunków.

Za Green Travel uznajemy podróż z: 

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY DO LOKALIZACJA STUDIÓW/PRAKTYKI

Jeżeli Państwa podróż trwała 12 godzin - należy się Państwu 50 Euro + dodatkowy dzień na podróż w jedną stronę oraz dodatkowo płatny dzień na powrót.

Jeżeli Państwa podróż trwała adekwatnie 24 godziny należą się Państwu 4 dni podróży.

Oświadczacie Państwo podróż w załączonej deklaracji Green travel.

 


PROJEKT 2022


Osoby (studenci i absolwenci), którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

Grupa osób

Kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji

osoby z niepełnosprawnościami

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

osoby ze środowisk uboższych

Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora. Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów


Zasady realizacji wyjazdów osób niepełnosprawnych

 

Studenci mogą się ubiegać o Green travel

Green travel – podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.
Studenci i absolwenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do uzyskania 50 € z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” oraz do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni

Ekologicznymi środkami komunikacji uznawanymi w programie Erasmus+  są:

-autobus, 

-pociąg, 

-rower, a także 

-carpooling (wspólna podróż osób na tej samej trasie i w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów) Jeżeli rodzic zawozi studenta a potem wraca nie jest to wspólna podróż natomiast korzystanie z bla bla car już tak. 

Podróż innymi środkami komunikacji nie spełniają tych warunków.

Za Green Travel uznajemy podróż z: 

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY DO LOKALIZACJA STUDIÓW/PRAKTYKI

Jeżeli Państwa podróż trwała 12 godzin - należy się Państwu 50 Euro + dodatkowy dzień na podróż w jedną stronę oraz dodatkowo płatny dzień na powrót.

Jeżeli Państwa podróż trwała adekwatnie 24 godziny należą się Państwu 4 dni podróży.

Oświadczacie Państwo podróż w załączonej deklaracji Green travel.

DOKUMENTY PODRÓŻY NALEŻY PRZESŁAĆ DO WGLĄDU PO ZAKOŃCZONEJ PODRÓŻY I ZOSTANĄ ROZLICZONE W OSTATNIEJ RACIE PAŃSTWA STYPENDIUM.

 

Kraje należące do danej grupy  Stawka miesięczna
SMS
Stawka miesięczna
SMT
Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 550 € 700 €
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy 550 € 700 €
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450 € 600 €

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886