Wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


UWAGA:

Przed złożeniem wniosku na wyjazd, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną i informacjami poniżej!

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w Informacji dotyczącej prywatności dostępnej pod adresem:

 https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

 

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy na wyjazd w celach szkoleniowych

Program wyjazdu w celach szkoleniowych

Na Wniosek na wyjazd pracowników niebędących nauczycielami akademickimi składają się:

a)            formularz zgłoszeniowy,

b)           program Wyjazdu, przygotowany w oparciu o Porozumienie o programie szkolenia (Staff mobility for Training. Mobility Agreement),

c)            potwierdzenie możliwości realizacji programu szkolenia przez instytucję przyjmującą.

 

Punktacja:

Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje na Wyjazd w oparciu o następujące kryteria, za które przyznawane są punkty:

 

Kryterium

Punkty

1. Ocena merytoryczna programu wyjazdu

Cel wyjazdu

0-2

Korzyści wynikające z wyjazdu (w odniesieniu do strategii modernizacji i internacjonalizacji instytucji uczestniczących)

0-2

Planowane działania

0-2

Oczekiwane rezultaty (wpływ np. na rozwój zawodowy pracownika i na instytucje uczestniczące)

0-2

2. Dotychczasowy udział w wyjazdach stypendialnych programu ERASMUS+*

Wyjazd po raz pierwszy**

3

Wyjazd rok wcześniej

0

Wyjazd dwa lata wcześniej

1

Wyjazd trzy lata wcześniej

2

3. Udział  w działaniach podejmowanych na rzecz mobilności studentów i pracowników  w ramach programu Erasmus+

Działania podejmowane w PUM na rzecz mobilności studentów i pracowników  w ramach Programu Erasmus+ , np.: opieka nad praktykantami, zaangażowanie w realizację pobytu  pracowników przyjeżdżających z instytucji zagranicznych itp.

 

0-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) nie stosuje się do dotychczas zrealizowanych wyjazdów z dofinansowaniem zerowym
**) dotyczy również wyjazdów realizowanych ponad 3 lata wcześniej

 

Nauczyciele biorący udział w rekrutacji, zostaną powiadomieni przez DNiWZ o jej wynikach za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy podany we wniosku.

Dofinansowanie będzie przysługiwało uczestnikowi tylko za czas rzeczywistego pobytu w instytucji przyjmującej.

Podróż jest finansowana na zasadzie ryczałtu.

Okres finansowania Wyjazdu wynosi maksymalnie 5 dni.

 

 


ORGANIZACJA WYJAZDU

Staff Mobility for Training. Mobility Agreement

Organizacja wyjazdu w celach szkoleniowych.

Erasmus+ Mobility Agreement.Staff Mobility For Training - Projekt 2022

 


ZARZĄDZENIE

Komunikat nr 4/2024

zarządzenie

komunikat

komunikat nr 7 2023


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886