Wyjazdy nauczycieli akademickich


REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy na wyjazd w celu prowadzenia zajęć lub na wyjazd łączony

Program wyjazdu w celu prowadzenia zajęć lub wyjazdu łączonego

 

Osoba składająca Wniosek na wyjazd w celu prowadzenia zajęć lub na wyjazd łączony zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszą klauzulą informacyjną:

Klauzula informacyjna – prowadzenie zajęć

Formularz zgłoszeniowy na wyjazd w celach szkoleniowych

Program wyjazdu w celach szkoleniowych

 

Osoba składająca Wniosek na wyjazd w celach szkoleniowych zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszą klauzulą informacyjną:

Klauzula informacyjna – w celach szkoleniowych

 


ORGANIZACJA WYJAZDU

Staff Mobility for Teaching. Mobility Agreement.

Staff Mobility for Training. Mobility Agreement

 

Organizacja wyjazdu w celach dydaktycznych.

Organizacja wyjazdu w celach szkoleniowych.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886