Semestr zimowy


Rok akademicki 2022/2023

Terminarz zjazdów studiów niestacjonarnych (NST)

Zarządzenie Rektora Nr 105/2022 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2022/2023


III rok I° ST – 09.11.2022 r.

Stacjonarne

I rok I° ST – 23.11.2022 r.

II rok I° ST – 27.01.2023 r.


I rok II° ST – 23.11.2022 r.

II rok II° ST – 14.10.2022 r.


Niestacjonarne

I rok I° NST – 08.11.2022 r.

II rok I° NST – 30.11.2022 r.

I rok JM ST – 20.12.2022 r.

II rok JM ST – 20.01.2023 r.

III rok JM ST - 04.01.2023 r.

IV rok JM ST – 24.11.2022 r.

V rok JM ST – 30.09.2022 r.

Stacjonarne

I rok I° ST – 07.11.2022 r.

II rok I° ST – 17.01.2023 r.

III rok I° ST – 25.10.2022 r.


I rok II° ST – 15.11.2022 r.

II rok II° ST – 07.11.2022 r.


Niestacjonarne

I rok I° NST – 26.01.2023 r.

II rok I° NST – 16.11.2022 r.


I rok II° NST – ???.09.2022 r.

II rok II° NST – 10.10.2022 r.

I rok I° ST – 07.12.2022 r.


I rok II° ST – ???.09.2022 r.

Stacjonarne

I rok I° ST – 04.01.2023 r.

II rok I° ST – 23.11.2022 r.

III rok I° ST –13.10.2022 r.


I rok II° ST – 06.10.2022 r.

II rok II° ST – 07.11.2022 r.


Niestacjonarne

I rok I° NST (2021/2022) – sem. II – 27.10.2022 r.

II rok I° NST (2020/2021) – sem. IV –29.11.2022 r.

III rok I° NST (2019/2020) – sem. VI –06.10.2022 r.


I rok II° NST – 24.11.2022 r.

II rok II° NST –12.10.2022 r.

Stacjonarne

I rok I° ST – 24.11.2022 r.

II rok I° ST – 21.10.2022 r.

III rok I° ST – 18.11.2022 r.


I rok II° ST – 20.12.2022 r.

II rok II° ST – 06.12.2022 r.


Niestacjonarne

I rok II° – 17.11.2022 r.

I rok JM ST – 07.02.2023 r.

II rok JM ST –25.01.2023 r.

III rok JM ST – 27.10.2022 r.

IV rok JM ST – 06.12.2022 r.

V rok JM ST – 06.12.2022 r.

III rok I° – 22.11.2022 r.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886