Semestr zimowy


Rok akademicki 2023/2024

Terminarz zjazdów studiów niestacjonarnych 2023/2024 (NST)

Zarządzenie Rektora Nr 124/2023 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2023/2024


Rozwiń treść

Stacjonarne

I rok I° ST – 30.11.2023 r.

II rok I° ST – 11.12.2023 r.

III rok I° ST – 08.12.2023 r.


I rok II° ST – 09.01.2024 r.

II rok II° ST – 11.01.2024 r.


Niestacjonarne

I rok I° NST – 17.01.2024 r.

II rok I° NST – 23.11.2023 r.

III rok I° NST – 15.09.2023 r.


I rok II° NST – ???.09.2023 r.

I rok JM ST – 15.11.2023 r.

II rok JM ST – 18.01.2024 r.

III rok JM ST – 18.12.2023 r.

IV rok JM ST – 06.11.2023 r.

V rok JM ST – 23.01.2024 r.

Stacjonarne

I rok I° ST – 02.02.2024 r.

II rok I° ST – 08.12.2023 r.

III rok I° ST – 23.11.2023 r.


I rok II° ST – 17.10.2023 r.

II rok II° ST – 04.10.2023 r.


Niestacjonarne

I rok I° NST – 14.12.2023 r.

II rok I° NST – 06.10.2023 r.

III rok I° NST – 29.11.2023 r.


I rok II° NST – 06.11.2023 r.

II rok II° NST – ???.09.2023 r.

I rok I° ST – 15.12.2023 r.

II rok I° ST – 23.11.2023 r.


I rok II° ST – ???.09.2023 r.

Stacjonarne

I rok I° ST – 16.01.2024 r.

II rok I° ST – 26.10.2023 r.

III rok I° ST – 04.10.2023 r.


I rok II° ST – 09.01.2024 r.

II rok II° ST - 20.11.2023 r.


Niestacjonarne

I rok I° NST (2022/2023) – sem. II – 24.11.2023 r.

II rok I° NST (2021/2022) – sem. IV – 18.10.2023 r.

III rok I° NST (2020/2021) – sem. VI – 04.10.2023 r.


I rok II° NST – 25.01.2024 r.

II rok II° NST – 04.12.2023 r.

Stacjonarne

I rok I° ST – 16.01.2024 r.

II rok I° ST – 16.11.2023 r.

III rok I° ST – 03.10.2023 r.


I rok II° ST – 08.12.2023 r.

II rok II° ST – 11.12.2023 r.


Niestacjonarne

I rok II° – ???.09.2023 r.

II rok II° – 09.10.2023 r.

I rok JM ST – 02.02.2024 r.

II rok JM ST – 01.12.2023 r.

III rok JM ST – 30.11.2023 r.

IV rok JM ST – 16.11.2023 r.

V rok JM ST – 05.12.2023 r.

I rok I° – 18.01.2024 r.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886