Formularz przeszukiwania zasobów
Przeszukaj zasoby
 • Lista A-Z

KomunikatyBiblioteka Główna PUM zaprasza na bezpłatne szkolenia online:

Synergia pomiędzy platformami WoS i ProQuest
28 września, godz. 11:00 Zarejstruj się/Register

Skuteczne wyszukiwanie literatury: Przewodnik badacza po narzędziach, metodach, bazach
3 października, godz. 11:30 Zarejstruj się/Register

WoS i InCites, analiza i zarządzanie swoimi danymi
4 października, godz. 11:00 Zarejstruj się/Register

Bądź na bieżąco: Ostatnie zmiany w Scopus, SciVal i innych rozwiązaniach Research Intelligence (RI)
17 października, godz. 11:30 Zarejstruj się/Register

Twój profil autora w bazie Scopus – instrukcja krok po kroku
25 października, godz. 11:30 Zarejstruj się/Register

ScienceDirect: Prosto do celu, czyli jak wyszukiwać literaturę naukową w bazie pełnotekstowej
14 listopada, godz. 11:30 Zarejstruj się/Register

Powrót do źródeł. Źródła i materiały tworzące bazy ScienceDirect i Scopus
22 listopada, godz. 11:30 Zarejstruj się/Register

Zwiększanie widoczności uniwersytetu: Wykorzystanie mocy rozwiązań Elsevier Research Intelligence (RI)
28 listopada, godz. 11:30 Zarejstruj się/Register

Scopus – wyszukuj, odkrywaj i bądź na bieżąco ze światową literaturą naukową
12 grudnia, godz. 11:30 Zarejstruj się/Register

Uprzejmie informujemy, że MEiN opublikowało nową listę czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z liczbą punktów.

Link do Komunikatu MEiN: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W związku z powyższym zostały zmienione punkty w bazie Bibliografia Pracowników PUM dla artykułów naukowych opublikowanych w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports, zawierającej wskaźniki Journal Impact Factor (JIF) za rok 2022.

Od tej edycji wartość wskaźnika JIF podawana jest z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

W związku z powyższym w najbliższym czasie zostaną zmienione wartości wskaźników w bazie Bibliografia Pracowników PUM dla prac opublikowanych w latach 2022 - 2023.

Baza Journal Citation Reports dostępna jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM oraz z komputerów domowych poprzez usługę VPN pod adresem: https://jcr.clarivate.com/

Biblioteka Główna w imieniu Aleksandry Gnaczyńskiej, studentki kierunku lekarsko-dentystycznego PUM oraz Zakładu Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PUM serdecznie zaprasza na wystawę fotograficzną  pt. I love dentistry. Jest to kolejna wystawa z cyklu Pasja szuka wyrazu...

Prace Pani Aleksandry Gnaczyńskiej inspirowane są strukturami i narzędziami stomatologicznymi. Ta dziedzina medycyny wymaga zdolności manualnych, artystycznego oka i bogatego instrumentarium.

Miejsce wystawy:  Biblioteka Główna PUM  al. Powstańców Wielkopolskich 20. 

Biblioteka Główna PUM organizuje bezpłatne szkolenia dla pracowników, doktorantów oraz  studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Temat i termin szkolenia można zaproponować zgodnie z własnymi potrzebami.

Proponujemy następujące tematy:

 • Wyszukiwanie literatury w dostępnych bazach danych
 • Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
 • Mendeley - narzędzie do tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy naukowej
 • Identyfikatory naukowca ORCID i Publons
 • Bibliometria - cytowania publikacji, punktacja czasopism i monografii, Impact Factor, h-index

Szkolenia mogą odbywać się w Biblioteki Głównej PUM lub online na platformie Microsoft Teams.

Orientacyjny czas szkolenia  45 minut.

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o kontakt z Działem Informacji Naukowej i Bibliografii BG PUM telefonicznie pod nr tel. 91 441 4450 lub e-mailowo: infbg@pum.edu.pl

W tym roku jubileuszowy XX Tydzień Bibliotek przebiegał pod hasłem Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie w dniach 9 - 10 maja br. zorganizowało w Bibliotece Głównej PUM kiermasz książki używanej, któremu towarzyszyła degustacja słodkości i innych specjałów przygotowanych przez bibliotekarzy.

Tegoroczny dochód z akcji przeznaczono na wsparcie Klubu Seniora „Stowarzyszenie Razem Łatwiej”, który ma swoją siedzibę na Pomorzanach. Seniorzy liczną grupą odwiedzili naszą bibliotekę. Podczas ciekawych rozmów i wymianie doświadczeń pokoleniowych można było podziwiać wystawę w holu  biblioteki „To co nas łączy to książki…”, na której zaprezentowano ciekawe zbiory specjalne ze szczecińskich bibliotek akademickich.

Jak co roku kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem naszych czytelników, w szczególności studentów i pracowników PUM.

Galeria zdjęć

IBUK Libra - Dlaczego warto - filmik dla studentów    IBUK Libra - Dlaczego warto - filmik dla wykładowców

Biblioteka PUM zakupiła dla studentów kolejne modele anatomiczne.

I. Do czytelni w Bibliotece Głównej (al. Powstańców wlkp. 20) zakupiono przezroczysty model szczęki oraz rozmontowany szkielet człowieka.

Model szczęki przedstawia naturalnych wymiarów szczękę z uzębieniem z widocznymi korzeniami. Jedna strona przedstawia zdrowe uzębienie i prawidłowy zgryz. Druga strona przedstawia różne patologie: wyrostek zębodołowy, ropień, próchnicę, choroby przyzębia, zakrzywiony korzeń, zaklinowany kieł, nadżerkę, złamany ząb, zapalenie miazgi zęba, zewnętrzną resorpcję korzenia, implanty, złamany korzeń itp. 

Więcej informacji na temat dostępnych modeli w czytelni BG można znaleźć na stronie: http://212.14.5.157/~virt_p/cmsmadesimple-1.6.6/index.php?page=czytelnia

II. Do Filii nr 1 (SPSK 1, ul. Unii Lubelskiej 1) zakupiono model czaszki, dłoni, mózgu oraz ucha.

Modele anatomiczne na F1

 • Model czaszki ma ponumerowane poszczególne elementy kostne. Zęby odpowiadają rzeczywistemu, naturalnemu uzębieniu dotyczącemu ich pozycji. Dzięki ruchomej i zdejmowanej żuchwie istnieje możliwość zaprezentowania ruchów w stawach skroniowo-żuchwowych.
 • Naturalnej wielkości model dłoni przedstawia ręcznie wykonane mięśnie dłoni, więzadła, nerwy, kości i ścięgna. 
 • Model mózgu naturalnej wielkości ukazuje podstawową anatomię mózgu. Lewą połowę można podzielić na cztery części - płaty przednie i boczne, płaty skroniowe i potyliczne oraz pień mózgu i móżdżek. 
 • Model ucha przedstawia w sposób szczegółowy strukturę ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. Posiada ruchome części takie jak: błona bębenkowa z młoteczkiem, kowadełkiem oraz strzemiączkiem. Ruchomym elementem jest także ślimak i labirynt wraz nerwem przedsionkowo – ślimakowym. 

Więcej informacji na temat dostępnych modeli w Filii nr 1 można znaleźć na stronie: http://212.14.5.157/~virt_p/cmsmadesimple-1.6.6/index.php?page=filia-nr-1

Program publikowania otwartego Elsevier w ramach licencji krajowej 2022-2024

W styczniu 2023 został wznowiony program A dla artykułów wysłanych do recenzji w 2023 r. z nową pulą 1013 artykułów, przy czym zmienia się lista czasopism objętych tym programem, co jest powiązane z ograniczeniem zakresu licencji na dostęp do czasopism. Bez przerwy działa program B dla artykułów wysłanych do recenzji w 2021 r. Afiliacja autorów w programach A i B jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach. Kontakt do lokalnych administratorów można uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl. Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Elsevier (Pomorski Uniwersytet Meczyczny w Szczecinie jest objęty licencją krajową Elsevier). Autorzy publikujący w programie A są zwolnieni z opłaty APC. Więcej informacji na temat programu publikowania otwartego Elsevier znajduje się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

 

Program publikowania otwartego Springer 2022-2024

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków MEiN. Więcej informacji na temat programu publikowania otwartego Springer znajduje się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa

 

Program Institutional Open Access Program (IOAP) szwajcarskiego wydawnictwa MDPI

Dzięki programowi autorzy Autorzy afiliujący na PUM mogą uzyskać 10% zniżki za opublikowanie artykułu (APC - Article Processing Charges) w czasopismach tego wydawcy. MDPI wydaje czasopisma w trybie Open Access (OA) opartych na licencji Creative Commons (CC BY), w tym z Impact Factor (IF).

 

Program publikowania w ramach licencji LWW

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 254 czasopisma hybdrydowe LWW. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej puli artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. W roku 2021 zostało opublikowanych 6 z puli 20 artykułów. W 2022 r. program obejmuje zmniejszoną w stosunku do roku ubiegłego pulę 13 artykułów.

Autor, który chce skorzystać z programu powinien, po otrzymaniu od akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się emailowo z koordynatorem licencji LWW, przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. Koordynator zweryfikuje afiliację autora (powinna być zgodna z listą instytucji w konsorcjum) oraz uwidocznienie jej na artykule. W przypadku pozytywnej weryfikacji koordynator przekaże autorowi kod do bezpłatnej publikacji OA. Licencja LWW wraz z programem publikowania jest koordynowana od 2021 r. bezpośrednio przez przez wydawcę, osoba kontaktowa: Katarzyna Czerwińska, Katarzyna.Czerwinska@wolterskluwer.com. Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy. Więcej informacji na temat programu publikowania otwartego LWW znajduje się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#lww_oa

Biblioteka PUM rozszerzyła ofertę podręczników online o kolejny tytuł: Kliniczna psychologia sądowa.

Książka dostępna jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM pod adresem: https://libra.ibuk.pl oraz z komputerów domowych poprzez indywidualny PIN lub usługę VPN.

W celu uzyskania pinu prosimy o kontakt z Działem Informacji Biblioteki PUM (e-mail: infbg@pum.edu.pl lub tel. 91-441-44-50).

W 2023 r. PUM rozszerzył ofertę podręczników online o kolejne tytuły:

Machała W.: Anestezja chorych w stanie zagrożenia życia. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2019. 194 s. ISBN 978-83-200-5784-3.

Owczuk R., red.: Anestezjologia i intensywna terapia. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 707 s. ISBN 978-83-200-6398-1.

Atkins P., de Julio P.:  Chemia fizyczna. Wyd. 2 zmienione – 1 dodruk. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN; 2019. 1070 s. ISBN 978-83-01-21305-3.

Pawłowski M., red.: Chemia leków. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2020. 937 s. ISBN 978-83-200-6223-6.

Zając M., Jelińska A., Muszalska I.: Chemia leków z elementami chemii medycznej dla studentów farmacji i farmaceutów. Poznań: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 2018. 991 s. ISBN 978-83-7597-340-2.

Atkins P., Jones L., Laverman L.: Chemia ogólna. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN; 2021. 1187 s. ISBN 978-83-01-21427-2.

Głuszek S., red.: Chirurgia: podstawy. Wyd. 2 uaktualnione i rozszerzone. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2019. 506 s. ISBN 978-83-200-5823-9.

Ciepiela O., red: Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 371 s. ISBN 978-83-200-6433-9.

Płaszewska- Żywko L., Kózka M., red.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021.  676 s. ISBN 978-83-200-6381-3.

Paradowska-Stankiewicz I., Rosińska M., Wojtyniak B., Zieliński A., red.: Epidemiologia: od teorii do praktyki. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021.628 s. ISBN 978-83-200-6541-1.

Berezińska M., Wiktorowska-Owczarek A., red.:  Farmakologia w zadaniach: farmakologia ogólna i kliniczna. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2020. 226 s. ISBN 978-83-200-6091-1.

Berezińska M., Wiktorowska-Owczarek A., red.: Farmakologia w zadaniach: receptura i postacie leków. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2018. 205 s. ISBN 978-83-200-6119-2.

Krauss H., Gibas-Dorna M., red.: Fizjologia człowieka: podstawy. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 586 s. ISBN 978-83-200-6330-1.

Wieczorowska-Tobis K., Neuman-Podczaska A., red.: Geriatria: praktyczny przewodnik. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 448 s. ISBN 978-83-200-6527-5.

Kiss A., red.: Lek pochodzenia naturalnego. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 497 s. ISBN 978-83-200-6578-7.

Teresiński G., red.: Medycyna sądowa. Tom 3. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 1162 s. ISBN 978-83-200-6572-5.

Springer J., Kleszczyński J., red.: Niezbędnik lekarza dyżurnego SOR. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 568 s. ISBN 978-83-200-6409-4.

Bazaliński D., Kózka M., red.: Odleżyny w praktyce klinicznej: zapobieganie i leczenie. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 298 s. ISBN 978-83-200-6443-8.

Sosada K., Żurawiński W., red.: Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2018. 1253 s. ISBN 978-83-200-5665-5.

Ostrowska L., Bogdański P., Mamcarz A., red.: Otyłość i jej powikłania: praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 1056 s. ISBN 978-83-200-6584-8.

Pietrzak M., Knoff B., Kryczka T., red.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 922 s. ISBN 978-83-200-6386-8.

Nowotny J., red.: Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu. Warszawa: MediPage; 2006. 368 s. ISBN 978-83-64737-03-9.

Rubinkowska A., red.: Postawa ciała w ujęciu holistycznym: praktyczne porady, przykłady ćwiczeń. Warszawa: Wiedza i Praktyka; 2019. 200 s. ISBN 978-83-269-8759-5.

Jachowicz R., red.: Receptura apteczna: sporządzanie leków jałowych i niejałowych. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 653 s. ISBN 978-83-200-6306-6.

Nowak Z., red.: Rehabilitacja w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Wyd. 2 zaktualizowane i rozszerzone. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 265 s. ISBN 978-83-200-6429-2.

Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., red.: Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2014. 571 s. ISBN 978-83-200-4836-0.

Bernatowska E., Grzesiowski P., red.: Szczepienia ochronne: obowiązkowe i zalecane od A do Z. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 188 s. ISBN 978-83-200-6325-7.

Gumieniczek A., red.: Wprowadzenie do analizy środków leczniczych. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 332 s. ISBN 978-83-200-6300-4.

Brytek-Matera A.: Zaburzenia odżywiania. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 248 s. ISBN 978-83-200-6310-3.

Szostak-Węgierek D., red.: Żywienie osób starszych. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2020.  162 s. ISBN 978-83-200-6208-3.

Książki dostępne są ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM pod adresem: https://libra.ibuk.pl oraz z komputerów domowych po uzyskaniu indywidualnego hasła w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej PUM lub poprzez usługę VPN.

Biblioteka Główna PUM informuje, że uruchomiony został system lokalny Polskiej Platformy Medycznej: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym - repozytorium Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Telekonferencja promująca projekt

Serwis dostępny jest pod adresem: https://ppm.pum.edu.pl

Na chwilę obecną w systemie prezentowane są publikacje i osiągnięcia naukowe za lata 2010 - 2020.

Polska Platforma Medyczna (PPM) ma na celu prezentację i promocję osiągnięć naukowych i potencjału badawczego naukowców PUM w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia.

Platforma zapewnia otwarty dostęp do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium. Wszystkie pełne teksty są zgodne ze standardami WCAG.

PPM to wynik projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowanego w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, realizowany przez siedem uniwersytetów medycznych:

 1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny,
 4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 6. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 7. Warszawski Uniwersytet Medyczny

oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia platformy poprzez przysyłanie informacji, danych lub uwag na adres ppm@pum.edu.pl

Biblioteka Główna PUM zachęca do korzystania z platformy edukacyjnej "Umiejętności pielęgnacyjne" zawierającej 59 filmów instruktażowych.

link do filmów procedury pielęgnacyjne

Dostęp do platformy możliwy jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM oraz z komputerów domowych poprzez usługę VPN

Baza filmów dostępna jest pod adresem: https://umiejetnosci-pielegnacyjne-pum.edu.edraurban.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886