• Lista A-Z

KomunikatyBiblioteka PUM w imieniu firmy Clarivate zaprasza na bezpłatne szkolenie online poświęcone finansowaniu badań naukowych.

Temat szkolenia: analiza finansowania badań naukowych, w tym, jak identyfikować trendy historyczne i dostosowywać swoje wyniki do danego planu strategicznego instytucji badawczej czy grantowej. Jak wygląda krajobraz finansowania w Twojej specjalności, kto finansuje kluczowe badania w Twojej dziedzinie.

Termin szkolenia: 27 stycznia 2023 r. godz. 11.00 - 12.00

Prowadzący: Marci Kapczyński 

Biblioteka PUM w imieniu firmy Clarivate zaprasza na bezpłatne szkolenie online poświęcone platformom: Web of Science, Journal Citation Reports i InCites

Temat szkolenia: główne osiągnięcia w minionym roku, w tym nowości na platformach: Web of Science, Journal Citation Reports i InCites, rozwój API oraz plany na rok 2023.

Termin szkolenia: 25 stycznia 2023 r. godz. 11.00 - 12.00

Prowadząca: Klementyna Karlinska-Batres

Program publikowania otwartego Elsevier w ramach licencji krajowej 2022-2024

W styczniu 2023 został wznowiony program A dla artykułów wysłanych do recenzji w 2023 r. z nową pulą 1013 artykułów, przy czym zmienia się lista czasopism objętych tym programem, co jest powiązane z ograniczeniem zakresu licencji na dostęp do czasopism. Bez przerwy działa program B dla artykułów wysłanych do recenzji w 2021 r. Afiliacja autorów w programach A i B jest weryfikowana przez lokalnych administratorów w instytucjach. Kontakt do lokalnych administratorów można uzyskać pod adresem wbn@icm.edu.pl. Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Elsevier (Pomorski Uniwersytet Meczyczny w Szczecinie jest objęty licencją krajową Elsevier). Autorzy publikujący w programie A są zwolnieni z opłaty APC. Więcej informacji na temat programu publikowania otwartego Elsevier znajduje się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

 

Program publikowania otwartego Springer 2022-2024

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków MEiN. Więcej informacji na temat programu publikowania otwartego Springer znajduje się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa

 

Program Institutional Open Access Program (IOAP) szwajcarskiego wydawnictwa MDPI

Dzięki programowi autorzy Autorzy afiliujący na PUM mogą uzyskać 10% zniżki za opublikowanie artykułu (APC - Article Processing Charges) w czasopismach tego wydawcy. MDPI wydaje czasopisma w trybie Open Access (OA) opartych na licencji Creative Commons (CC BY), w tym z Impact Factor (IF).

 

Program publikowania w ramach licencji LWW

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Program obejmuje 254 czasopisma hybdrydowe LWW. Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów określonej puli artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności zgłoszeń dokonywanych przez autorów po przyjęciu artykułów do publikacji. W roku 2021 zostało opublikowanych 6 z puli 20 artykułów. W 2022 r. program obejmuje zmniejszoną w stosunku do roku ubiegłego pulę 13 artykułów.

Autor, który chce skorzystać z programu powinien, po otrzymaniu od akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się emailowo z koordynatorem licencji LWW, przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. Koordynator zweryfikuje afiliację autora (powinna być zgodna z listą instytucji w konsorcjum) oraz uwidocznienie jej na artykule. W przypadku pozytywnej weryfikacji koordynator przekaże autorowi kod do bezpłatnej publikacji OA. Licencja LWW wraz z programem publikowania jest koordynowana od 2021 r. bezpośrednio przez przez wydawcę, osoba kontaktowa: Katarzyna Czerwińska, Katarzyna.Czerwinska@wolterskluwer.com. Informacja o programie jest także dostępna na stronie wydawcy. Więcej informacji na temat programu publikowania otwartego LWW znajduje się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#lww_oa

8 -15 maja 2022 - XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek  - "Biblioteka -świat w jednym miejscu" 

W tym roku dochód z kiermaszu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Koło nr 2 Bibliotek Naukowych w Szczecinie w Bibliotece Głównej PUM został przeznaczony na wsparcie  świetlicy dziecięcej  w Centrum Pomocy  "Szczecin - Ukrainie".

Biblioteka Główna PUM organizuje bezpłatne szkolenia dla pracowników, doktorantów oraz  studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Temat i termin szkolenia można zaproponować zgodnie z własnymi potrzebami.

Proponujemy następujące tematy:

 • Wyszukiwanie literatury w dostępnych bazach danych
 • Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
 • Mendeley - narzędzie do tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy naukowej
 • Identyfikatory naukowca ORCID i Publons
 • Bibliometria - cytowania publikacji, punktacja czasopism i monografii, Impact Factor, h-index

Szkolenia mogą odbywać się w Biblioteki Głównej PUM lub online na platformie Microsoft Teams.

Orientacyjny czas szkolenia  45 minut.

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o kontakt z Działem Informacji Naukowej i Bibliografii BG PUM telefonicznie pod nr tel. 91 441 4450 lub e-mailowo: infbg@pum.edu.pl

W 2022 r. PUM rozszerzył ofertę podręczników online o kolejne tytuły:

Machała W.: Anestezja chorych w stanie zagrożenia życia. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2019. 194 s. ISBN 978-83-200-5784-3.

Owczuk R., red.: Anestezjologia i intensywna terapia. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 707 s. ISBN 978-83-200-6398-1.

Atkins P., de Julio P.:  Chemia fizyczna. Wyd. 2 zmienione – 1 dodruk. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN; 2019. 1070 s. ISBN 978-83-01-21305-3.

Pawłowski M., red.: Chemia leków. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2020. 937 s. ISBN 978-83-200-6223-6.

Zając M., Jelińska A., Muszalska I.: Chemia leków z elementami chemii medycznej dla studentów farmacji i farmaceutów. Poznań: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 2018. 991 s. ISBN 978-83-7597-340-2.

Atkins P., Jones L., Laverman L.: Chemia ogólna. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN; 2021. 1187 s. ISBN 978-83-01-21427-2.

Głuszek S., red.: Chirurgia: podstawy. Wyd. 2 uaktualnione i rozszerzone. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2019. 506 s. ISBN 978-83-200-5823-9.

Ciepiela O., red: Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 371 s. ISBN 978-83-200-6433-9.

Płaszewska- Żywko L., Kózka M., red.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021.  676 s. ISBN 978-83-200-6381-3.

Paradowska-Stankiewicz I., Rosińska M., Wojtyniak B., Zieliński A., red.: Epidemiologia: od teorii do praktyki. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021.628 s. ISBN 978-83-200-6541-1.

Berezińska M., Wiktorowska-Owczarek A., red.:  Farmakologia w zadaniach: farmakologia ogólna i kliniczna. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2020. 226 s. ISBN 978-83-200-6091-1.

Berezińska M., Wiktorowska-Owczarek A., red.: Farmakologia w zadaniach: receptura i postacie leków. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2018. 205 s. ISBN 978-83-200-6119-2.

Krauss H., Gibas-Dorna M., red.: Fizjologia człowieka: podstawy. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 586 s. ISBN 978-83-200-6330-1.

Wieczorowska-Tobis K., Neuman-Podczaska A., red.: Geriatria: praktyczny przewodnik. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 448 s. ISBN 978-83-200-6527-5.

Kiss A., red.: Lek pochodzenia naturalnego. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 497 s. ISBN 978-83-200-6578-7.

Teresiński G., red.: Medycyna sądowa. Tom 3. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 1162 s. ISBN 978-83-200-6572-5.

Springer J., Kleszczyński J., red.: Niezbędnik lekarza dyżurnego SOR. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 568 s. ISBN 978-83-200-6409-4.

Bazaliński D., Kózka M., red.: Odleżyny w praktyce klinicznej: zapobieganie i leczenie. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 298 s. ISBN 978-83-200-6443-8.

Sosada K., Żurawiński W., red.: Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2018. 1253 s. ISBN 978-83-200-5665-5.

Ostrowska L., Bogdański P., Mamcarz A., red.: Otyłość i jej powikłania: praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 1056 s. ISBN 978-83-200-6584-8.

Pietrzak M., Knoff B., Kryczka T., red.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 922 s. ISBN 978-83-200-6386-8.

Nowotny J., red.: Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu. Warszawa: MediPage; 2006. 368 s. ISBN 978-83-64737-03-9.

Rubinkowska A., red.: Postawa ciała w ujęciu holistycznym: praktyczne porady, przykłady ćwiczeń. Warszawa: Wiedza i Praktyka; 2019. 200 s. ISBN 978-83-269-8759-5.

Jachowicz R., red.: Receptura apteczna: sporządzanie leków jałowych i niejałowych. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 653 s. ISBN 978-83-200-6306-6.

Nowak Z., red.: Rehabilitacja w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Wyd. 2 zaktualizowane i rozszerzone. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 265 s. ISBN 978-83-200-6429-2.

Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B., red.: Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2014. 571 s. ISBN 978-83-200-4836-0.

Bernatowska E., Grzesiowski P., red.: Szczepienia ochronne: obowiązkowe i zalecane od A do Z. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 188 s. ISBN 978-83-200-6325-7.

Gumieniczek A., red.: Wprowadzenie do analizy środków leczniczych. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 332 s. ISBN 978-83-200-6300-4.

Brytek-Matera A.: Zaburzenia odżywiania. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2021. 248 s. ISBN 978-83-200-6310-3.

Szostak-Węgierek D., red.: Żywienie osób starszych. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2020.  162 s. ISBN 978-83-200-6208-3.

Książki dostępne są ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM pod adresem: https://libra.ibuk.pl oraz z komputerów domowych po uzyskaniu indywidualnego hasła w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej PUM lub poprzez usługę VPN.

Biblioteka Główna PUM informuje, że uruchomiony został system lokalny Polskiej Platformy Medycznej: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym - repozytorium Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Telekonferencja promująca projekt

Serwis dostępny jest pod adresem: https://ppm.pum.edu.pl

Na chwilę obecną w systemie prezentowane są publikacje i osiągnięcia naukowe za lata 2010 - 2020.

Polska Platforma Medyczna (PPM) ma na celu prezentację i promocję osiągnięć naukowych i potencjału badawczego naukowców PUM w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia.

Platforma zapewnia otwarty dostęp do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium. Wszystkie pełne teksty są zgodne ze standardami WCAG.

PPM to wynik projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowanego w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, realizowany przez siedem uniwersytetów medycznych:

 1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 3. Gdański Uniwersytet Medyczny,
 4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 6. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 7. Warszawski Uniwersytet Medyczny

oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia platformy poprzez przysyłanie informacji, danych lub uwag na adres ppm@pum.edu.pl

Biblioteka Główna PUM zachęca do korzystania z platformy edukacyjnej "Umiejętności pielęgnacyjne" zawierającej 59 filmów instruktażowych.

link do filmów procedury pielęgnacyjne

Dostęp do platformy możliwy jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM oraz z komputerów domowych poprzez usługę VPN

Baza filmów dostępna jest pod adresem: https://umiejetnosci-pielegnacyjne-pum.edu.edraurban.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886