• Lista A-Z

Bibliografia i bibliometria


I. Ocena Publikacji naukowych

  • Ewaluacja 2017-2021
  • Ocena czasopism naukowych
  • Ocena monografii i rozdziałów naukowych
  • Wskaźniki oceny publikacji naukowych

II. Bazy danych i przydatne strony:

III. Dostarczanie materiałów bibliograficznych

Pracownicy oraz doktoranci PUM zobowiązani są do dostarczania własnych publikacji do Działu Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej. Prace należy dostarczać na bieżąco, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ich ukazania się.

Niedostarczenie publikacji w odpowiednim czasie spowoduje nieuwzględnienie ich w algorytmie.

Kopie artykułów z czasopism nieznajdujących się w zbiorach biblioteki należy dostarczać w wersji drukowanej osobiście (Biblioteka Główna Pracownia Bibliograficzna, pokój 101), pocztą wewnętrzną lub pocztą elektroniczną na adres: bibliografia@pum.edu.pl

W przypadku prac opublikowanych w materiałach znajdujących się w zbiorach biblioteki wystarczy informacja o ukazaniu się publikacji. Oryginały materiałów zjazdowych oraz innych publikacji książkowych należy dostarczać do pracowni bibliograficznej w celu opracowania. Po opracowaniu materiały oryginalne zostaną zwrócone autorom.

IV. Punktacja w Bibliografii Dorobku Naukowego PUM

Publikacje wprowadzane do Bibliografii Dorobku Naukowego PUM mają nadawane punkty MEiN oraz Impact Factor (IF).

1. Impact Factor - dane z bazy Journal Citation Reports

2. Punktacja MEiN dla publikacji

 

 

V. Druki do pobrania:


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886