Formularz przeszukiwania zasobów
 • Lista A-Z

Bibliografia i bibliometria


I. Ocena Publikacji naukowych

 • Ewaluacja 2017-2021
 • Ocena czasopism naukowych
 • Ocena monografii i rozdziałów naukowych
 • Wskaźniki oceny publikacji naukowych

II. Bazy danych i przydatne strony:

 • Bibliografia Dorobku Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Analiza bibliometryczna publikacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Profile naukowców w PPM-PUM
 • Cytowania i h-index - raporty cytowań generowane są z baz:
 • Narzędzia bibliometryczne:
  • InCites - narzędzie dzięki któremu można przeanalizować dorobek naukowy swojej instytucji oraz porównać efektywność swojej jednostki naukowej z innymi na całym świecie. Dzięki wykorzystaniu danych o cytowaniach, różnorodnym wskaźnikom i wielowymiarowym ujęciom wiodących instytucji badawczych i naukowych, można uzyskać wszechstronny wgląd potrzebny do określenia efektywności i funkcjonowania: siebie jako autora, swojej instytucji, kraju, dziedziny badawczej, czy wybranego czasopisma. Narzędzie InCites zostało opracowane na podstawie Web of Science Core Collection i wykorzystuje dokładne i obiektywne informacje w tym zbiorze dostępne. Dedykowane jest instytucjom naukowym i badawczym, autorom publikacji oraz bibliotekarzom. Aby skorzystać z bazy należy, będąc w sieci internetowej PUM, wejść na stronę https://incites.clarivate.com założyć bezpłatne konto i zalogować się.
  • SciVal - narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus. Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.Aby skorzystać z bazy należy, będąc w sieci internetowej PUM, wejść na stronę https://www.scival.com/home założyć bezpłatne konto i zalogować się.
 • Identyfikator naukowca:
 • Narzędzia służące do gromadzenia publikacji i tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy naukowej:

III. Dostarczanie materiałów bibliograficznych

Pracownicy oraz doktoranci PUM zobowiązani są do dostarczania własnych publikacji do Działu Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej. Prace należy dostarczać na bieżąco, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ich ukazania się.

Niedostarczenie publikacji w odpowiednim czasie spowoduje nieuwzględnienie ich w algorytmie.

Kopie artykułów z czasopism nieznajdujących się w zbiorach biblioteki należy dostarczać w wersji drukowanej osobiście (Biblioteka Główna Pracownia Bibliograficzna, pokój 101), pocztą wewnętrzną lub pocztą elektroniczną na adres: bibliografia@pum.edu.pl

W przypadku prac opublikowanych w materiałach znajdujących się w zbiorach biblioteki wystarczy informacja o ukazaniu się publikacji. Oryginały materiałów zjazdowych oraz innych publikacji książkowych należy dostarczać do pracowni bibliograficznej w celu opracowania. Po opracowaniu materiały oryginalne zostaną zwrócone autorom.

IV. Punktacja w Bibliografii Dorobku Naukowego PUM

Publikacje wprowadzane do Bibliografii Dorobku Naukowego PUM mają nadawane punkty MEiN oraz Impact Factor (IF).

1. Journal Impact Factor - dane z bazy Journal Citation Reports

2. Punktacja MEiN dla publikacji

 

 

V. Druki do pobrania:


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886