Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Bibliografia dorobku naukowego PUM


Wejście do Bibliografii Pracowników PUM

 

Baza zawiera bibliografię dorobku naukowego pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie od roku 1994. Tytuły prac podano w języku oryginału oraz w wersji angielskiej. Podano również wartość wskaźnika Impact Factor (IF) oraz punktację MEiN.

Baza opracowywana jest w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest aktualizowana na bieżąco. Baza powstaje i jest udostępniana w Internecie przy użyciu systemu Expertus® WWW, opracowanego przez firmę Splendor® Systemy Informacyjne.

Biblioteka informuje o konieczności dostarczania publikacji do Działu Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej. Prace należy dostarczać na bieżąco, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ich ukazania się.
Kopie artykułów z czasopism nieznajdujących się w zbiorach biblioteki należy dostarczać w wersji drukowanej osobiście (Biblioteka Główna Pracownia Bibliograficzna, pokój 101), pocztą wewnętrzną lub pocztą elektroniczną na adres: bibliografia@pum.edu.pl

Oryginały materiałów zjazdowych oraz innych publikacji książkowych należy dostarczać do pracowni bibliograficznej w celu opracowania. Po opracowaniu materiały oryginalne zostaną zwrócone autorom. Niedostarczenie publikacji w odpowiednim czasie spowoduje nieuwzględnienie ich w algorytmie.

W rozbudowanym i unowocześnionym interfejsie Bibliografii oprócz dobrze znanych z poprzedniej wersji funkcjonalności są nowości.

Najistotniejsze zmiany wynikają z nowego modelu oceny dorobku publikacyjnego, który będzie zastosowany w ocenie parametrycznej uczelni wyższych.

Opis najistotniejszych zmian:

 

Wszelkich informacji dotyczących bibliografii udzielają: mgr Renata Klimko, mgr Ewa Antosiewicz. Kontakt w godzinach 8.00-15.00, tel. 91-441-4452, e-mail: bibliografia@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886