Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

ORCID


ORCID – Open Researcher and Contributor ID - unikalny 16-cyfrowy numer, służący do łatwiejszej identyfikacji badacza w globalnej przestrzeni naukowej, chroniący jego unikatową tożsamość naukową. Inicjatywa ta, od początku swojego istnienia, miała charakter otwarty, interdyscyplinarny i zakładała międzynarodowy zasięg przedsięwzięcia.

Za pomocą identyfikatora ORCID badacz ma możliwość powiązania w jeden rekord własnych prac, bez względu na zamieszczoną w nich afiliację, inną formę imienia lub nazwiska (np. u kobiet występuje często zmiana nazwiska w przypadku zamążpójścia; wątpliwości pojawiają się też przy podawaniu drugich i kolejnych imion bądź ich inicjałów), czy błąd w zapisie danych.

Numer ORCID umożliwia dotarcie do kompletnego zestawu publikacji autora, może mieć zatem zastosowanie w uczelnianych i krajowych bazach bibliograficznych, rankingach bibliometrycznych, w systemach zarządzania dorobkiem pracowników, przy składaniu wniosków grantowych, manuskryptów, opracowywaniu patentów. Ułatwia również postępowanie identyfikacyjne w przypadkach plagiatów i dochodzeniu praw autorskich. ORCID, dzięki funkcjom automatycznego raportowania, stanowi pomoc dla instytucji naukowych, chcących obserwować aktywność naukową badaczy, generować sprawozdania, zarządzać informacjami na profilach uczelni. Również instytucje wydawnicze są w stanie w prosty sposób dokonać identyfikacji autora z pomocą numeru ORCID, otrzymując elektroniczne CV badacza: adres, historię zatrudnienia, powiązania naukowe, współpracę przy projektach.

 

Zarządzenie Rektora PUM w sprawie uniwersalnego międzynarodowego identyfikatora ORCID.

W celu założenia własnego profilu należy:

  1. Wejść na stronę https://orcid.org/register.
  2. Wypełnić podane pola.
  3. W ustawieniach widoczności (visibility settings) zaznaczyć opcję everyone.
  4. Potwierdzić tożsamość klikając link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

Po przeprowadzeniu powyższej procedury nasze konto jest aktywne. Profil należy uzupełnić o swoje miejsce zatrudnienia (afiliacja) oraz publikacje; dodatkowo można wprowadzić informacje o wykształceniu lub udziale w projektach oraz grantach.

Film instruktażowy - Jak założyć konto w serwisie ORCID

Jak dodać publikacje z Repozytorium PPM-PUM do ORCID

Jak dodać publikacje z bazy Scopus do ORCID

Film instruktażowy - Jak powiązać ORCID z PBN i POL-on


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886