Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Zdalny dostęp (VPN)


Dostęp do elektronicznych zasobów Biblioteki PUM (e-czasopism, e-książek, baz danych) jest możliwy z komputerów domowych poprzez usługę VPN.

Użytkownikami uprawnionymi do korzystania z zasobów biblioteki poza siecią komputerową PUM są wyłącznie osoby związane z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, tj.: pracownicy PUM w okresie zatrudnienia w uczelni oraz studenci i doktoranci PUM.

Plik do pobrania oraz instrukcja instalacji VPN dostępna jest na stronie: https://www.pum.edu.pl/um/wsparcie_it/


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886