Formularz przeszukiwania zasobów
 • Lista A-Z

Bazy danych


SERWISY DLA NAUKOWCÓW

Serwisy umożliwiające stworzenie publicznego profilu autora, jego identyfikację, stworzenie wykazu własnych publikacji i zarządzanie nim. Ułatwiają współpracę i kontakt z naukowcami na całym świecie.


Polska Platforma Medyczna | dostęp: wolny | OPIS


ResearcherID on Publons | dostęp: wolny


ORCID | dostęp: wolny


ResearchGate | dostęp: wolny


INFONA | dostęp: wolny


Google Scholar | dostęp: wolny


 

NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA BIBLIOGRAFIĄ

Narzędzia służące do zarządzania bibliografią:

 • gromadzenie informacji bibliograficznych
 • możliwość załączania pełnych tekstów
 • tworzenie bibliografii załącznikowej do pracy naukowej.

Mendeley | dostęp: wolny | OPIS


EndNote Online | dostęp: roaming


Zotero | dostęp: wolny


Udostępniane zasoby chronione są prawem autorskim. Licencje na korzystanie z zasobów elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów. Liczba jednorazowo pobieranych materiałów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej, naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie baz oraz przewidzianą prawem odpowiedzialność.

Wszystkie bazy bibliograficzno-abstraktowe udostępniane ze strony www biblioteki wyposażone zostały w narzędzie linkujące  umożliwiające szybki dostęp do pełnego tekstu wyszukanego artykułu (Full Text).

W celu pozyskania artykułów pełnotekstowych bezpośrednio z wyników wyszukiwania w internecie warto pobrać wtyczkę Google Scholar  do przeglądarki internetowej.

Bazy danych dostępne są ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM oraz z komputerów domowych poprzez usługę VPN.

 

ALFABETYCZNY WYKAZ BAZ DANYCH


Academic Search Ultimate – multidyscyplinarna, pełnotekstową baza danych zawierająca artykuły naukowe i monografie z nauk medycznych, biomedycznych, społecznych, humanistycznych, nauk ścisłych i technicznych. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Access Medicine – platforma udostepniająca ponad 200 podręczników w języku angielskim wydawnictwa McGraw-Hill oraz bazę leków, diagnozy lekarskie, testy diagnostyczne, ulotki dla pacjentów. Platforma umożliwia korzystanie z jej zasobów spoza sieci PUM po utworzeniu indywidualnego konta lub poprzez usługę VPN.

Dostępna jest także aplikacja na urządzenia mobilne. Po zarejestrowaniu się użytkownik może korzystać z następujących narzędzi:

 • Quick Medical Diagnosis & Treatment;
 • Diagnosaurus – narzędzie do diagnostyki różnicowej;
 • Fitzpatric’s Clinical Dermatology Atlas;
 • Guide to Diagnostics Test. Google Play,  AppStore

Agricola – bibliograficzna baza danych z zakresu rolnictwa. Udostepnia artykuły z czasopism, monografie, rozprawy, patenty, oprogramowania, materiały audiowizualne oraz raporty techniczne. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Baza patentowa Espacenet

System umożliwia wyszukiwanie:

 • danych bibliograficznych,
 • opisów polskich wynalazków i wzorów użytkowych,
 • przetłumaczonych na język polski patentów europejskich ważnych na terytorium RP.

Stanowi dobry punkt wyjścia do prowadzenia poszukiwań w regionalnej i światowej dokumentacji patentowej, pochodzącej z ponad 90 krajów i organizacji udzielających praw wyłącznych.

Dostep do bazy jest wolny.

Wejście do Bibliografii Pracowników PUM

Baza zawiera bibliografię dorobku naukowego pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie od roku 1994. Tytuły prac podano w języku oryginału oraz w wersji angielskiej. Podano również wartość wskaźnika Impact Factor (IF) oraz punktację KBN/MNiSW.

Baza opracowywana jest w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest aktualizowana na bieżąco. Baza powstaje i jest udostępniana w Internecie przy użyciu systemu Expertus® WWW, opracowanego przez firmę Splendor® Systemy Informacyjne. Czytaj więcej>>>

Dostep do bazy jest wolny.

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

 • AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych),
 • BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),
 • CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),
 • DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych),
 • PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).

Dostep do bazy jest wolny.

BMJ Journals – kolekcja czasopism medycznych wydawnictwa BMJ. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

CINAHL Ultimate – pełnotekstowa baza danych z zakresu pielęgniarstwa, nauk o zdrowiu, medycyny alternatywnej, biomedycyny. Oferuje dostęp do publikacji w języku angielskim, niemieckim, polskim w tym: do czasopism, książek, rozdziałów z książek, dysertacji, wybranych materiałów konferencyjnych i programów do celów edukacyjnych. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Przewodnik

ClinicalKey Student – platforma edukacyjna udostepniająca: ponad 300 podręczników wydawnictwa Elsevier w języku angielskim, 85 000 obrazów, około 850 filmów video, ponad 1 500 streszczeń opisujących złożone jednostki chorobowe. Platforma daje możliwość pobrania książek na swój komputer, urządzenie mobilne na okres roku akademickiego. Aby skorzystać z bazy należy, będąc w sieci internetowej PUM, wejść na stronę https://www.clinicalkey.com/student i założyć bezpłatne konto. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Bezpłatne aplikacje  umożliwiające korzystanie z książek w wersji offline:

Complete Anatomy - nowoczesna platforma 3D do nauki anatomii

Dostęp do serwisu można uzyskać na dwa sposoby:

Korzystając z uniwersyteckiego adresu e-mail należy:

 • pobrać bezpłatną aplikację Complete Anatomy z App Store, Google Play lub Microsoft Store,
 • uruchomić aplikację,
 • zarejestrować się korzystając z adresu email:
  • studenci PUM (nralbumu@student.pum.edu.pl)
  • pracownicy PUM (imię.nazwisko@pum.edu.pl
 • zalogować się do aplikacji i w ustawieniach wprowadzić kod aktywacyjny:
  • kod dla studentów PUM: 912193945911
  • kod dla pracowników PUM: 632913417899

 lub:

Korzystając z prywatnego adresu e-mail będąc zalogowanym do sieci internetowej PUM (lub z użyciem klienta VPN) należy:

 • pobrać bezpłatną aplikację Complete Anatomy z App Store, Google Play lub Microsoft Store,
 • uruchomić aplikację,
 • zarejestrować się korzystając z dowolnych danych i dokonać weryfikacji adresu e-mail,
 • zalogować się do aplikacji.

Dentistry & Oral Sciences Source – pełnotekstowa baza danych z dziedziny stomatologii i nauk o jamie ustnej. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Przewodnik

Edra Elibrary – czytelnia online udostepniająca kolekcję podręczników w języku polskim. Dostęp do podręczników spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Embase – baza danych indeksująca literaturę biomedyczną z ponad 95 krajów. Indeksuje wszystkie czasopisma z bazy Medline. Dodatkowo Embase obejmuje dziedziny takie jak: farmakologia, toksykologia, leki, urządzenia medyczne oraz nauki weterynaryjne. Została stworzona w celu wsparcia badań nad rozwojem leków i urządzeń medycznych, farmakowigilancji, systematycznych przeglądów literatury pod kątem medycyny opartej na faktach oraz nadzoru rynku po wprowadzeniu produktów do obrotu. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Więcej informacji na temat bazy oraz technik wyszukiwania możnal znaleźć w artykule Karola Chomickiego: Wprowadzenie do Embase.

ERIC (Educational Resource Information Center) – baza z zakresu edukacji. Zawiera ponad 1.243.000 rekordów oraz linki do ponad 224.000 pełnotekstowych dokumentów z Centrum Informacyjnego ERIC.  Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Grupa farmacja.net – portale internetowe dla farmaceutów i techników farmaceutycznych. Dostęp do baz danych jest wolny.

GreenFILE – pełnotekstowa baza danych obejmująca publikacje naukowe, rządowe i popularnonaukowe na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej oraz recyklingu. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Health Source: Consumer Edition – pełnotekstowa baza danych. Zawiera pełne teksty publikacji, w tym artykuły, monografie, informatory, broszury oraz raporty z zakresu ochrony zdrowia,  medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele in. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Health Source: Nursing/Academic Edition pełnotekstowa baza danych obejmująca publikacje naukowe z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

IBUK Libra – czytelnia online udostepniająca podręczniki w języku polskim. Studenci, doktoranci i pracownicy PUM mają dostęp do ponad 300 podręczników, z których mogą korzystać w sieci internetowej PUM, jak również z komputerów domowych poprzez usługę VPN lub na hasło. W celu uzyskania hasła należy zgłosić się do Działu Informacji Naukowej Biblioteki Głównej PUM. Więcej informacji tutaj

ISSN Portal – platforma umożliwiająca dostęp do rejestru ISSN, zawiera kluczowe informacje identyfikujące czasopisma drukowane i cyfrowe, magazyny, gazety oraz biuletyny publikowane w ponad 100 krajach. Dostęp do bazy jest możliwy w sieci internetowej PUM.

InCites – narzędzie dzięki któremu można przeanalizować dorobek naukowy swojej instytucji oraz porównać efektywność swojej jednostki naukowej z innymi na całym świecie. Dzięki wykorzystaniu danych o cytowaniach, różnorodnym wskaźnikom i wielowymiarowym ujęciom wiodących instytucji badawczych i naukowych, można uzyskać wszechstronny wgląd potrzebny do określenia efektywności i funkcjonowania: siebie jako autora, swojej instytucji, kraju, dziedziny badawczej, czy wybranego czasopisma.

Narzędzie InCites zostało opracowane na podstawie Web of Science Core Collection i wykorzystuje dokładne i obiektywne informacje w tym zbiorze dostępne. Dedykowane jest instytucjom naukowym i badawczym, autorom publikacji oraz bibliotekarzom.

Aby skorzystać z bazy należy, będąc w sieci internetowej PUM, wejść na stronę www.webofscience.com i założyć bezpłatne konto.

Journal Citation Reports – multidyscyplinarna baza danych pozwalająca na dokonanie oceny czasopism naukowych w oparciu o zawarte w bazie wskaźniki.

Najczęściej używane wskaźniki:

 • Journal Impact Factor (JIF) – stosunek liczby cytowań do liczby artykułów w danym czasopiśmie na przestrzeni ostatnich dwóch lat, wskaźnik nadawany czasopism z kolekcji Science Citation Index Expanded oraz Scocial Sciences Citation Index
 • 5-Year Impact Factor – stosunek liczby cytowań w danym czasopiśmie do liczby artykułów na przestrzeni ostatnich pięciu lat
 • Immediacy Index – średnia liczba cytowań artykułów z danego czasopisma uzyskiwana w roku jego opublikowania
 • Journal Citation Indicator (JCI) – stosunek liczby cytowań do liczby artykułów w danym czasopiśmie na przestrzeni ostatnich trzech lat, wskaźnik nadawany czasopismom z kolekcji Arts and Humanities Citation Index (AHCI) oraz Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Master File Premier – wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza danych, zawierająca publikacje o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Pondto baza zawiera informatory pełnotekstowe, dokumenty źródłoweh oraz kolekcje zdjęć, map i flag. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Medline – bibliograficzna baza danych z zakresu nauk przyrodniczych i biomedycznych. Zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów naukowych wydawanych na całym świecie. Bazę tworzy Narodowa Biblioteka Medyczna Stanów Zjednoczonych (NLM). Bazę Medline udostępnia na swojej platformie również firma EBSCO. Dostęp do baz na platformie EBSCO spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Medline – bibliograficzna baza danych z zakresu nauk przyrodniczych i biomedycznych. Zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów naukowych wydawanych na całym świecie. Bazę tworzy Narodowa Biblioteka Medyczna Stanów Zjednoczonych (NLM). Bazę Medline udostępnia na swojej platformie również firma Ovid. Dostęp do baz na platformie Ovid spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Medline – bibliograficzna baza danych z zakresu nauk przyrodniczych i biomedycznych. Zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów naukowych wydawanych na całym świecie. Bazę tworzy Narodowa Biblioteka Medyczna Stanów Zjednoczonych (NLM). Dostęp do bazy Medline na platformie PubMed jest wolny.

MEDtube – biblioteka profesjonalnych filmów medycznych wysokiej jakości, o praktycznych walorach edukacyjnych, udostępnianą lekarzom przez ich kolegów z całego świata.
W MEDtube można znaleźć m.in. filmy z operacji, zabiegów, zdjęcia przypadków medycznych, animacje medyczne, transmisje live z operacji, wywiady, prezentacje i dokumenty z wszystkich specjalizacji medycznych. Materiały pochodzą od lekarzy, towarzystw i uczelni medycznych, a także z własnej produkcji MEDtube.
Wszystkie filmy  dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń po zarejestrowaniu się na platformie.

MeSHPol to polska wersja Medical Subject Headings (MeSH®) kontrolowanego i hierarchicznie uporządkowane słownictwa opracowywanego przez National Library of Medicine® (USA), aktualizowanego corocznie. Służy między innymi do indeksowania publikacji w bazach danych oraz katalogowania zbiorów książek, czasopism i multimediów.

Portal MeSHPol został opracowany i uruchomiony w ramach projektu Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej, finansowanego z Funduszy Europejskich – Polska Cyfrowa.

Portal MeSHPol to narzędzie wspierające aparat informacyjno-wyszukiwawczy w języku polskim w bazach typu CRIS. Zawiera również mechanizmy pozwalające na pobieranie danych z oryginalnego tezaurusa Medical Subject Headings oraz na export danych, m.in. w formacie MARC do katalogów bibliotecznych. Portal odwzorowuje strukturę oryginalnego tezaurusa, deskryptory MeSH są tłumaczone w ścisłej zgodności z amerykańskim szablonem. Dodanie polskich synonimów nadaje polsko-angielskiej wersji MeSH charakter narodowy.

Dane opracowane w Portalu MeSHPol są dostępne publicznie w otwartej formule Open Access (licencja CC BY NC) zgodnie z Warunkami Użytkowania. Prawa autorskie do polskiego tłumaczenia MeSH należą do bibliotek uczelni medycznych skupionych wokół Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych. Administratorem Portalu MeSHPol jest Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

Prawa autorskie do angielskich terminów MeSH należą do U.S. National Library of Medicine (NLM) w Bethesda. Korzystanie z wersji angielskiej podlega National Library of Medicine Terms and Conditions MeSH

Bazy danych Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Informacje dostępne na platformie:

 • Badania — prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz ekspertyzy naukowe wykonane w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.
 • Ludzie nauki — osoby związane z nauką w Polsce, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osób bez stopnia naukowego, pełniących funkcje kierowników prac badawczych lub zarządcze w jednostkach zaplecza naukowego.
 • Instytucje — jednostki naukowe, a także instytucje decyzyjne i doradcze wywierające wpływ na politykę naukową państwa: PAN, PAU, organy administracji centralnej i organizacje pozarządowe.
 • Targi, wystawy i konferencje — krajowe i międzynarodowe imprezy organizowanych przez krajowe placówki naukowe oraz inne polskie jednostki związane z nauką, takie jak PAN, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe itp.

Dostęp do baz jest wolny.

Newspaper Source – pełnotekstowa baza danych. Indeksuje kilkadziesiąt gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim m.in.: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times, Japan Times. Baza zawiera ponadto pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów z regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Ovid Journals – kolekcja 75 czasopism wydawnictwa Lippincott, Williams & Wilkins (LWW).

W zakładce Books A-Z – znajduję się książka: DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology.

Dostęp do publikacji spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Przewodniki i szkolenia: On-Demand Ovid Webinar Library | Ovid | Wolters Kluwer

Oxford Academic – kolekcja czasopism wydawnictwa Oxford University Press. Dostęp do artykułów naukowych spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Polska Bibliografia Lekarska – baza bibliograficzno-abstraktowa tworzona w Zakładzie Naukowej Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach, rozprawach habilitacyjnych, niepublikowanych pracach doktorskich będących w zbiorach GBL. Rejestruje również prace polskich autorów opublikowane w czasopismach zagranicznych dostępnych w GBL. Baza prowadzona jest w sposób automatyczny od 1979 roku na bieżąco i aktualizowana raz na kwartał. Od 1991 roku wzbogacona została o streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie można prowadzić za pomocą słów kluczowych, przeszukiwanych w dowolnie wybranym polu, np. według hasła, autora, dowolnych słów z tytułu, dowolnych słów z opisu itp. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (PPM)  platforma prezentująca osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy polskich naukowców w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. PPM Zapewnia otwarty dostęp do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium. Wszystkie pełne teksty są zgodne ze standardami WCAG.

Platformę PPM współtworzą: 

 1. Collegium Medicum UJ w Krakowie
 2. Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi
 4. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 7. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 8. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 9. Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Częścią PPM jest repozytorium Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie PPM-PUM dostępne pod adresem: https://ppm.pum.edu.pl.

Dostęp do bazy jest wolny.

ProQuest Health & Medical Collection‎ – pełnotekstowa baza danych z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu. Oferuje dostęp do czasopism, filmów i dysertacji. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

ProQuest Ebook Central – obszerna pełnotekstowa baza książek naukowych oraz podręczniki w języku polskim i angielskim w tym: Atlas anatomii człowieka Nettera, Anatomia dla stomatologów, Endodoncja, Genetyka medyczna, Mikrobiologia, Mózg człowieka, Histologia: podręcznik i atlas. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN. Istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania fragmentów książek w formacie pdf. Więcej informacji o zasobach na stronie

 

Royal Society of Chemistry – platforma brytyjskiego towarzystwa chemicznego udostepniająca czasopisma naukowe oraz bazy:

 • Kolekcja czasopism naukowych
 • Analytical Abstracts – baza zawiera informacje o najnowszych metodach analitycznych i ich zastosowaniach w chemii nieorganicznej, organicznej, biochemii, farmakologii, rolnictwie, ochronie środowiska.
 • Natural Product Updates – baza zawierająca informacje o najnowszych produktach naturalnych. Abstrakty zawierają wzory strukturalne, nazwy obiegowe i chemiczne, właściwości fizyczne i biologiczne. Obejmuje badania nad izolacją nowych produktów naturalnych, biosyntezą, strukturą, syntezą i aktywnością biologiczną.
 • Chemical Hazards in Industry – baza obejmująca zagadnienia zagrożeń w przemyśle, w tym: zagrożeń chemicznych i biologicznych, zagrożeń przemysłowych oraz zdrowia i bezpieczeństwa, przechowywania i transportu, gospodarki niebezpiecznymi odpadami, ratownictwa, sprzętu ochronnego, ustawodawstwa. Obejmuje czasopisma naukowe oraz  branżowe.
 • Laboratory Hazards Bulletin – to przegląd literatury naukowej i przemysłowej dotyczącej zagrożeń w pracy laboratoryjnej, w tym: zagrożeń chemicznych i biologicznych, skażeń, gospodarki niebezpiecznymi odpadami, pożarów i eksplozji, zabezpieczeń, ochrony zdrowia pracowników, legislacji, sprzętu ochronnego.
 • The Merck Index Online –  obszerna baza wiedzy na temat chemikaliów, leków i środków biologicznych.

Dostęp do zasobów na platformie RSC spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

SciVal – narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus. Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Aby skorzystać z bazy należy, będąc w sieci internetowej PUM, wejść na stronę https://www.scival.com/home i założyć bezpłatne konto.

Science Direct – platforma wydawnictwa Elsevier udostepniająca ponad 1 800 czasopism naukowych oraz 2 500 książek. Dostęp do publikacji pełnotekstowych spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Scopus – multidyscyplinarna, bibliograficzno-abstraktowa baza danych, opracowywana przez grupę wydawniczą Elsevier. Zawiera kilkanaście milionów profili naukowców oraz kilkadziesiąt milionów abstraktów z czasopism i książek naukowych różnych wydawców. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

W bazie można:

 • sporządzać zestawienia tematyczne,
 • śledzić cytowania i sprawdzać indeks h (indeks Hirscha),
 • identyfikować autorów i uzyskać bliższe informacje o nich,
 • uzyskać pełną informacje o indeksowanych czasopismach i obszarach wiedzy.

Przewodniki po bazie Scopus:

Springer Link – platforma wydawnictwa Springer udostepniająca ponad 200 tys. książek naukowych i ok. 3 200 czasopism. Dostęp do publikacji pełnotekstowych spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Taylor & Francis Medical Collection - kolekcja 194 czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Group.

Dostęp do publikacji pełnotekstowych spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

UpToDate – baza adresowana do lekarzy klinicystów i studentów, zawiera informacje na temat wszelkich stanów patologicznych. Pomaga w diagnozowaniu pacjenta.

Wszystkie opracowania spełniają kryteria „evidence-based” wypracowane przez grupę Cochrane i posiadają niezmienną strukturę:

 • wprowadzenie
 • prognozy
 • sposoby postępowania i leczenia (w tym dawkowanie leków)
 • podsumowanie i wytyczne
 • źródła
 • tabele, zdjęcia, wykresy, filmy
 • tematy powiązane.

Dodatkowo baza zawiera kalkulatory, informacje dla pacjenta napisane językiem potocznym przez profesorów medycyny oraz komunikator z autorami prac.

Baza jest opracowywana i regularnie uaktualniana przez zespół lekarzy z całego świata. Przewodniki

Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Web of Science Core Collection – bibliograficzno-abstraktowa baza danych, opracowywana przez firmę Clarivate. Zawiera kilkanaście milionów profili naukowców oraz kilkadziesiąt milionów abstraktów z czasopism naukowych. Dostęp do bazy spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

W bazie można:

 • sporządzać zestawienia tematyczne,
 • śledzić cytowania i sprawdzać indeks h (indeks Hirscha),
 • identyfikować autorów i uzyskać bliższe informacje o nich,
 • uzyskać pełną informacje o indeksowanych czasopismach i obszarach wiedzy.

Międzynarodowe klasyfikacje WHO obejmują:

 • Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD),
 • Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF),
 • Międzynarodową Klasyfikację Interwencji Zdrowotnych (ICHI).

Wiley Online Library – platforma wydawnictwa Wiley udostepniająca ok. 1 500 czasopism i 2 450 książek naukowych. Dostęp do publikacji pełnotekstowych spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) – platforma udostępniania czasopisma, książki i bazy danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.

Platforma WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji. W ramach licencji krajowych zakupiono także ok. 30 tysięcy e-książek oraz ponad 10 tysięcy tomów serii książkowych, a dalsze 86 tysięcy e-książek Springera jest obecnie dostępnych testowo. Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma Science i Nature, platforma Ebsco agregująca czasopisma różnych wydawców oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus wraz z dodatkowymi narzędziami analitycznymi InCites i SciVal. Obok licencji krajowych w ramach WBN dofinansowywane są licencje konsorcyjne na dostęp do miedzynarodowych kolekcji czasopism ACS, AIP, APS, CUP, Emerald, IEEE, IOP, LWW, NPG, OUP i T&F; chemicznych baz danych Reaxys i CAS SciFinder; ekonomicznych baz danych EMIS, Passport i OECD oraz platform JSTOR, Knovel i Proquest agregujących czasopisma lub książki naukowe pochodzącące od różnych wydawców.

W ramach WBN od 2010 r. finansowany jest także krajowy program publikowania otwartego Springer Open Choice dla polskich autorów oraz od 2014 r. udział Polski w międzynarodowym programie publikowania otwartego Scoap3. Pod koniec 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrażając w liście do Uniwersytetu Warszawskiego zamiar finansowania licencji krajowych na rok 2019 zaznaczył jednocześnie, że warunki realizacji tego zadania powinny „odnosić się do zmian zachodzących w związku z wprowadzeniem Planu S oraz opierać się na międzynarodowych rozwiązaniach i kierunkach”. Wspomniane zmiany i rozwiązania zostały już uwzględnione w licencji na czasopisma Springer 2019-2021 (model Compact) oraz częściowo w licencji Elsevier 2019-2021 oraz licencjach ACS, IOP, IEEE, CUP, OUP, Emerald i LWW od 2020 r.

Dostęp do publikacji pełnotekstowych spoza sieci PUM jest możliwy poprzez usługę VPN.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886