Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

E-książki


Dostęp do książek autoryzowanych możliwy jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM oraz z komputerów domowych na hasło lub poprzez usługę VPN więcej ...

WYSZUKAJ E-KSIĄŻKĘ >>

Książki w wersji elektronicznej dostępne w PUM

 


Access Medicine| dostęp: autoryzowany | OPIS


Bookshelf | dostęp: wolny | OPIS


ClinicalKey Student | dostęp: autoryzowany | OPIS


Complete Anatomy | dostęp: autoryzowany | OPIS


DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology | dostęp: autoryzowany | OPIS


DOAB | dostęp: wolny | OPIS


Edra Elibrary | dostęp: autoryzowany | OPIS


FreeBooks4Doctors | dostęp: wolny | OPIS


IBUK Libra - czytelnia on-line | dostęp: autoryzowany | OPIS


InTech. Open Science Open Minds. | dostęp: wolny | OPIS


Jak zapobiegać chorobom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanym sposobem wykonywania pracy | dostęp: wolny


Książki elektroniczne w licencjach krajowych | dostęp: autoryzowany


Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim | dostęp: wolny


Pisarze spod znaku Eskulapa. Pro memoria | dostęp: wolny


Rynkiewicz W., Dubiela G., red: Profilaktyka zakażeń powodowanych przez SARS-CoV-2 w zakładach opieki zdrowotnej dostęp: wolny


ProQuest Ebook Central | dostęp: autoryzowany | OPIS


Podstawy immunologii dla reumatologów | dostęp: wolny


Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19 | dostęp: wolny


Polacy w sieci: analiza przemian użytkowania Internetu | dostęp: wolny


POLONA | dostęp: wolny


Pomysł - badanie - publikacja | dostęp: wolny


Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii | dostęp: wolny


Raport opieka farmaceutyczna: kompleksowa analiza procesu wdrożenia | dostęp: wolny


Symulacja w edukacji medycznej | dostęp: wolny


Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie psychiczne pielęgniarek pracujących z pacjentami chorymi na Covid-19 dostęp: wolny


Zalecenia w COVID-19. Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2   Wersja1.1 z dnia 25.04.2020 r. | dostęp: wolnyfooter background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886