Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

IBUK Libra


IBUK Libra to czytelnia online podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Ma wbudowną wyszukiwarkę wewnątrztekstowa, pozwalającą na przeszukiwanie pełnego tekstu publikacji.

Książki dostępne są ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM pod adresem:

https://libra.ibuk.pl

oraz z komputerów domowych po uzyskaniu indywidualnego hasła w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej PUM.

Filmiki - przewodniki po IBUK Libra:


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886