2023


Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM z dnia 25 stycznia 2023 roku

1/2023

w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie”

Załacznik do uchwały nr 1/2023 - Regulamin

2/2023

w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz zmian w Statucie Szpitala


       

Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM z dnia 01 marca 2023 roku

3/2023

w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu „Za zasługi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

4/2023

w sprawie wyrażenia zgody na realizację i finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku MCD3 PUM w Szczecinie o Bank Tkanek i Komórek oraz Wytwórnię Farmaceutyczną”

5/2023

w sprawie uchwalenia Programu Kształcenia Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2023/2024

6/2023

w sprawie ustalenia zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

7/2023

w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

8/2023

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku „Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

9/2023

w sprawie zmiany nazw szpitali klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

10/2023

w sprawie zaopiniowania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2023 rok

11/2023

w sprawie zaopiniowania planu wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2023 rok

12/2023

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

13/2023

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

14/2023

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

15/2023

w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz zmian w Statucie Szpitala

 

Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM z dnia 22 marca 2023 roku

16/2023

w sprawie zmiany Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

17/2023

w sprawie ustalenia szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

18/2023

w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych magisterskich odpłatnych studiów prowadzonych w języku angielskim (English Program) w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

19/2023

w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych magisterskich odpłatnych studiów prowadzonych w języku angielskim (Asklepios Program) w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

20/2023

w sprawie zaopiniowania planu finansowo-inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na 2023 rok


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886