Dla badaczy


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM oferuje badaczom wsparcie w zakresie planowania, koordynacji, zarządzania i rozliczania badań klinicznych, zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych.

CWBK PUM bierze udział w procesie pozyskiwania nowych badań, aktywnie poszukuje sponsorów i partnerów badań, przeprowadza wstępny proces wykonalności badania (feasibility), a następnie planuje, uruchamia i wspiera ich realizację. Dba o standaryzację procesów oraz wdrażanie procedur jakościowych. Zajmuje się także zarządzaniem, rozliczaniem, nadzorem i koordynacją badań, prowadzi również doradztwo naukowe w ramach zadania. Centrum nadzoruje także repozytorium dokumentów (certyfikaty sprzętowe, CV zespołów badawczych, inne dokumenty).

CWBK PUM pełni funkcję punktu kontaktowego dla partnerów i kontrahentów oraz koordynuje procesy wewnątrz Konsorcjum.

Badaczy zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu (Kontakt).

 

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA KONCEPCJI EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO / BADANIA KLINICZNEGO

 

Szanowni Państwo,


poniższy formularz stworzono w celu wstępnej oceny propozycji Pani/Pana projektu badawczego pod względem formalnym, zgodnie z definicją badania klinicznego i eksperymentu medycznego. Definicje zastosowane w poniższej ankiecie znajdują się w linku: 
https://tiny.pl/wvjcp

Prosimy o zapoznanie się z definicjami przed wypełnieniem ankiety.

Po zapoznaniu się z definicjami, w kolejnym kroku prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (w formularzu online). Następnie, po otrzymaniu od Pani/Pana uzupełnionego formularza online wybrany przedstawiciel Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (CWBK PUM) skontaktuje się z Panią/Panem, drogą mailową, w ciągu dwóch dni roboczych, z informacją czy Pani/Pana projekt badawczy spełnia kryteria eksperymentu, czy badania klinicznego.

Gdy projekt będzie spełniał kryteria eksperymentu, zostanie Pani/Pan przekierowany do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą PUM.
Obowiązki DNiWzZ PUM i CWBK PUM w zakresie eksperymentów medycznych znajdują się w poniższym linku:
https://tiny.pl/cqp8b

W zakresie badań klinicznych otrzyma Pani/Pan wsparcie ze strony CWBK PUM opisane w dokumencie w linku:
https://tiny.pl/wvjdl

FORMULARZ SŁUŻY DO ZGŁASZANIA KONCEPCJI EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO/BADANIA KLINICZNEGO, ZWANEGO DALEJ PROJEKTEM, W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE.

Prosimy o uzupełnienie ankiety: https://forms.office.com/e/i968eSPn0D

 

AKTUALNE NABORY KONKURSOWE ABM

 

 

Więcej informacji o aktualnych naborach konkursowych ABM znajdą Państwo na stronie: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1 

 

REKOMENDACJE DLA BADACZY – PROCES UZYSKIWANIA ŚWIADOMEJ ZGODY

 

Agencja Badań Medycznych w ramach wsparcia rozwoju Polskiej Sieci Badań Klinicznych i jednostek realizujących badania kliniczne, wypracowała we współpracy z ekspertami zewnętrznymi Rekomendacje dla Badaczy dotyczące procesu udzielania informacji o badaniu klinicznym potencjalnemu uczestnikowi lub jego przedstawicielowi prawnemu i uzyskiwaniu świadomej zgody na udział w badaniu wraz z załącznikiem w postaci listy kontrolnej zawierającej najważniejsze kwestie, które powinny zostać omówione podczas całego procesu.

Rekomendacje wraz załącznikami dostępne są w linku: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/2238,Rekomendacje-dla-Badaczy-proces-uzyskiwania-swiadomej-zgody.html

 

 

BAZA WIEDZY

 

Akty prawa unijnego:


Akty prawa polskiego:


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstało w ramach  projektu finansowanego z budżetu Państwa ze środków od Agencji Badań Medycznych (ABM/2021/4). CWBK PUM stało się pozawydziałową jednostką organizacyjną PUM w Szczecinie, prowadzącą działalność we współpracy z naukowo-dydaktycznymi jednostkami wydziałowymi oraz członkami Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – lider projektu,
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie,
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886