Dla badaczy


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM oferuje badaczom wsparcie w zakresie planowania, koordynacji, zarządzania i rozliczania badań klinicznych, zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych.

CWBK PUM bierze udział w procesie pozyskiwania nowych badań, aktywnie poszukuje sponsorów i partnerów badań, przeprowadza wstępny proces wykonalności badania (feasibility), a następnie planuje, uruchamia i wspiera ich realizację. Dba o standaryzację procesów oraz wdrażanie procedur jakościowych. Zajmuje się także zarządzaniem, rozliczaniem, nadzorem i koordynacją badań, prowadzi również doradztwo naukowe w ramach zadania. Centrum nadzoruje także repozytorium dokumentów (certyfikaty sprzętowe, CV zespołów badawczych, inne dokumenty).

CWBK PUM pełni również funkcję punktu kontaktowego dla partnerów i kontrahentów oraz koordynuje procesy wewnątrz Konsorcjum.

Badaczy zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu (Kontakt).

Zapraszamy na seminarium online

Szanowni Państwo,

Agencja Badań Medycznych wraz z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu serdecznie zapraszają na seminarium online pt. "Proces koordynacji badania klinicznego". 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat roli ośrodka i sponsora w procesie koordynacji badania klinicznego, omówieniu wizyt otwierających, zamykających i monitoringowych oraz przedstawieniu obowiązków koordynatora badań klinicznych.

Zachęcamy do udziału w szczególności osoby odpowiedzialne za koordynowanie badań klinicznych oraz wszystkich zainteresowanych wskazaną tematyką!

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/58k56,Seminarium-pt-quotProces-koordynacji-badania-klinicznegoquot.html


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM w Szczecinie zaprasza lekarzy będących członkami zespołów badawczych i lekarzy planujących udział w badaniach klinicznych na spotkanie pt. „ORGANIZACJA BADAŃ KLINICZNYCH – szanse, wyzwania i korzyści”.

Badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny, są warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii i wpływają znacząco na poszerzenie zawodowej wiedzy lekarzy. Skuteczne ich prowadzenie wymaga precyzyjnego określenia metodologii, zasad i skali diagnostyki, sposobu rekrutacji pacjentów, metod weryfikacji i nadzorowania przebiegu badania klinicznego. Tę wiedzę oraz dostęp do osiągnięć w dziedzinie zarządzania i procedur badawczych oferuje CWBK PUM i właśnie ten zakres współpracy będzie Państwu zaprezentowany,.

Liczba miejsc ograniczona! Zapraszamy do rejestracji, która jest warunkiem uczestnictwa – formularz zgłoszeniowy.

Data spotkania: wtorek, 27 września 2022 r., godz. 10:00 

Miejsce: sala dydaktyczna nr 0.25 w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki nr 3 PUM w Szczecinie
(przy SPSK Nr 1 pl. Polskiego Czerwonego Krzyża 1).

Zapraszamy!


BAZA WIEDZY


Akty prawa unijnego:


Akty prawa polskiego:


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstało w ramach  projektu finansowanego z budżetu Państwa ze środków od Agencji Badań Medycznych (ABM/2021/4). CWBK PUM stało się pozawydziałową jednostką organizacyjną PUM w Szczecinie, prowadzącą działalność we współpracy z naukowo-dydaktycznymi jednostkami wydziałowymi oraz członkami Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – lider projektu,
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886