Dla sponsorów/CRO


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM służy kontroli i minimalizacji źródeł ryzyka działalności badawczej jednostek medycznych. W tym celu Centrum pracować będzie według modelu, zgodnie z którym odpowiadać będzie za proceduralno-administracyjną sferę programów badań klinicznych, zwalniając partnerskie placówki medyczne z ciężaru zarządzania programami.

Konsorcjum w ramach organizacji CWBK PUM będzie mogło uzyskiwać status ośrodka wiodącego dla rozwoju innowacyjności w polskiej medycynie klinicznej oraz cennego partnera dla otoczenia biznesowego w dziedzinach nanofarmacji i nowoczesnej opieki onkologicznej.

Aktualnie prowadzone są badania w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii; chirurgii; gastroenterologii; ginekologii, kardiologii; nefrologii; neonatologii; okulistyki; onkologii; pediatrii; reumatologii; urologii. W związku z dużym potencjałem badawczym Centrum otwarte jest na współpracę w również w innych dziedzinach.

cwbk model współpracy

Proces feasibility

Sponsorów oraz firmy CRO zainteresowane podjęciem współpracy, prosimy o przesłanie propozycji badania na adres: feasibility.cwbk@pum.edu.pl.

Proces kontraktowania

Głównym celem działania Centrum Wsparcia Badań Klinicznych jest przyśpieszenie procesu kontraktowania i skrócenie go maksymalnie do 60 dni. W związku z tym nowe kontrakty (umowy o przeprowadzenie badania klinicznego) wraz z propozycją budżetu i protokołem proszę wysyłać na adres: agreement.cwbk@pum.edu.pl

Proces rozliczania i fakturowania

Wszelką korespondencję dotyczącą rozliczeń i fakturowania badań klinicznych proszę wysyłać na adres: invoice.cwbk@pum.edu.pl


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstało w ramach  projektu finansowanego z budżetu Państwa ze środków od Agencji Badań Medycznych (ABM/2021/4). CWBK PUM stało się pozawydziałową jednostką organizacyjną PUM w Szczecinie, prowadzącą działalność we współpracy z naukowo-dydaktycznymi jednostkami wydziałowymi oraz członkami Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – lider projektu,
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886