Dla sponsorów/CRO


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM służy kontroli i minimalizacji źródeł ryzyka działalności badawczej jednostek medycznych. W tym celu Centrum pracować będzie według modelu, zgodnie z którym odpowiadać będzie za proceduralno-administracyjną sferę programów badań klinicznych, zwalniając partnerskie placówki medyczne z ciężaru zarządzania programami.

Konsorcjum w ramach organizacji CWBK PUM będzie mogło uzyskiwać status ośrodka wiodącego dla rozwoju innowacyjności w polskiej medycynie klinicznej oraz cennego partnera dla otoczenia biznesowego w dziedzinach nanofarmacji i nowoczesnej opieki onkologicznej.

Aktualnie prowadzone są badania w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii, urologii, gastroenterologii, ginekologii, położnictwa, kardiologii, nefrologii, neonatologii, okulistyki, onkologii, pediatrii, reumatologii, hematologii, neurologii. W związku z dużym potencjałem badawczym Centrum otwarte jest na współpracę również w innych dziedzinach.

Jednym z głównych celów działania Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM jest przyśpieszenie procesu kontraktowania badań i skrócenie go maksymalnie do 60 dni, poprzez podniesienie jakości obsługi administracyjnej oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy Sponsorem/CRO, Badaczem a Ośrodkiem.

Utworzenie jednego punktu kontaktowego dla Sponsorów/CRO spowoduje scentralizowanie procesów związanych z zainicjowaniem i uruchomieniem badania klinicznego, skróci to czas procedowania umów, ułatwi kontakt z Badaczami oraz przełoży się na sprawne otwarcie Ośrodka i zrekrutowanie pierwszych pacjentów.

W celu realizacji współpracy, Sponsorów oraz firmy CRO, prosimy o przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej badania na adres: cwbk@pum.edu.pl .

Portfolio CWBK PUM znajduje się tutaj

Portfolio CWBK PUM english version is here


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstało w ramach  projektu finansowanego z budżetu Państwa ze środków od Agencji Badań Medycznych (ABM/2021/4). CWBK PUM stało się pozawydziałową jednostką organizacyjną PUM w Szczecinie, prowadzącą działalność we współpracy z naukowo-dydaktycznymi jednostkami wydziałowymi oraz członkami Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – lider projektu,
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie,
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886