Dla pacjenta


MALI PACJENCI W BADANIACH KLINICZNYCH

Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce oraz kancelarią NGL Legal  zaprasza do udziału w ogólnopolskim badaniu “Mali Pacjenci w badaniach klinicznych” dotyczącym praktyki i postrzegania pediatrycznych badań klinicznych w Polsce. 

Badanie jest ogólnopolskie i ma na celu zebranie danych dotyczących stanu wiedzy oraz praktyk związanych z pediatrycznymi badaniami klinicznymi w Polsce. Jest to pierwsze tego typu, zakrojone na szeroką skalę badanie w Polsce i obejmuje wszystkie kluczowe grupy: dzieci i młodzież, rodziców, lekarzy, placówki medyczne i sponsorów badań klinicznych. 

Badanie prowadzone jest pod patronatem najważniejszych instytucji związanych z prowadzeniem pediatrycznych badań klinicznych w Polsce. Dzięki zebranym danym będziemy mogli, wraz z partnerami projektu, zaplanować i przeprowadzić dalsze działania mające na celu wsparcie rozwoju pediatrycznych badań klinicznych w Polsce. To z kolei przyczyni się do poprawienia opieki nad młodymi pacjentami i zwiększenia dostępu do nowoczesnych form leczenia i profilaktyki. 

Wypełnienie ankiety powinno zająć pomiędzy 10-30 min (dłuższy czas dotyczy przede wszystkim młodszych dzieci). Badanie jest prowadzone online i jest w pełni anonimowe. Wejdź na stronę odpowiadającą Twojej sytuacji i pomóż nam dowiedzieć się więcej! 

 

Patronaty honorowe:

 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Prezes Agencji Badań Medycznych
 • Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Instytut Matki i Dziecka

 

W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z organizatorem: anna.wiktorow-bojska@kids.org.pl

 

Folder informacyjny dla pacjentów "Pacjent w badaniach klinicznych"

 

Pacjenci często zastanawiają się nad skutecznością i bezpieczeństwem zaleconych przez lekarza leków oraz ryzykiem i korzyściami związanymi z przedstawionej przez lekarza terapii. W ostatnich latach rośnie atrakcyjność Polski w obszarze prowadzenia badań klinicznych na arenie międzynarodowej. W związku z czym, polscy pacjenci mają coraz większe możliwości wzięcia udziału w badaniach klinicznych, zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Rzetelna i pełna informacja o badaniach klinicznych jest jednym z kluczowych elementów podczas podejmowania świadomej decyzji o ścieżce leczenia. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów oraz ich najbliższych i rodzin, Agencja Badań Medycznych opracowała folder informacyjny pt. „Pacjent w badaniach klinicznych”, który po raz pierwszy został opublikowany w 2022 roku.

W obliczu zmian i wejścia w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi z dnia 9 marca 2023 r., Agencja zaktualizowała niniejszy folder o najważniejsze nowe aspekty prawne, w tym zamieściła w nim informacje na temat Funduszu Kompensacyjnego w badaniach klinicznych, ubezpieczeniu badań klinicznych oraz Naczelnej Komisji Bioetycznej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałem! 

Folder informacyjny dla pacjentów "Pacjent w badaniach klinicznych"

 

Broszura Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych

 

14 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Zgodnie z ustawą, od tego dnia przy Rzeczniku Praw Pacjenta, rozpoczął swoją działalność Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych. Jego celem jest zapewnienie ochrony uczestnikom badań klinicznych oraz ich rodzinom w sytuacji doznania szkody powstałej w wyniku uczestnictwa w badaniu klinicznym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów oraz ich najbliższych i rodzin, Agencja Badań Medycznych wraz partnerami serwisu Pacjent w badaniach klinicznych opracowała broszurę informacyjną dotyczącą Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałem! : https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/2243,Broszura-Fundusz-Kompensacyjny-Badan-Klinicznych.html

 

Interaktywny poradnik dla rodziców "Twoje dziecko w badaniu klinicznym"

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom małych pacjentów i ich opiekunów, Agencja Badań Medycznych w ramach działań edukacyjnych projektu Pacjent w badaniach klinicznych opracowała Poradnik dla rodziców, stanowiący źródło wiedzy, praktycznych informacji, ale również będący wsparciem dla rodziców/opiekunów prawnych, rozważających udział swojego dziecka w badaniu klinicznym. W poradniku znajdziemy informacje przeprowadzające nas krok po kroku przez wszystkie nasuwające się pytania i wątpliwości dotyczące powyższego tematu, m.in. aspekty związane z wyszukiwaniem badania klinicznego, prawa i obowiązki uczestnika badania, a także wskazówki ułatwiające rozmowę z dzieckiem o udziale w badaniu. Dodatkowo, dzięki uprzejmości rodziców dzieci, którzy przeszli już tę drogą lub są w jej trakcie, możemy zaznajomić się z ich wspomnieniami i doświadczeniami.

Interaktywny poradnik dla rodziców "Twoje dziecko w badaniu klinicznym"

 

Edukacyjna bajka dla dzieci pt. "Zosia w badaniu klinicznym"

 

W ramach działalności serwisu Pacjent w Badaniach Klinicznych,  powstała edukacyjna bajka dla dzieci pt. "Zosia w badaniu klinicznym". Bajka dla dzieci o badaniach klinicznych pozwala przybliżyć czytelnikom aspekty związane z prowadzeniem badań klinicznych z perspektywy małego pacjenta. Wykreowanie losów bohatera o realnych przygodach pomoże oswoić się dzieciom i ich rodzicom z tematem udziału w badaniach klinicznych. 

Bajka przeprowadza również czytelnika przez fabułę objaśniającą terminologię związaną z badaniami klinicznymi, a także przybliża procesy związane z udziałem w badaniu.

Dodatkowo dla młodszych dzieci bajka występuje w monochromatycznej wersji do kolorowania.

Zosia w badaniu klinicznym

Zosia w badaniu klinicznym - kolorowanka

Audiobook - Zosia w badaniu klinicznym

Audiobook jest dostępny na cyfrowej platformie Spotify.

 

PACJENT W BADANIACH KLINICZNYCH

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dla pacjentów o badaniach klinicznych przygotowaną przez Agnecję Badań Medyczych:

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstało w ramach  projektu finansowanego z budżetu Państwa ze środków od Agencji Badań Medycznych (ABM/2021/4). CWBK PUM stało się pozawydziałową jednostką organizacyjną PUM w Szczecinie, prowadzącą działalność we współpracy z naukowo-dydaktycznymi jednostkami wydziałowymi oraz członkami Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – lider projektu,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886