Kontakt


CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

 

Biuro CWBK PUM mieści się w kompleksie szpitalnym USK nr 1 PUM w Szczecinie
budynek A, 4 piętro

godziny otwarcia: 08:00-15:00

tel.: +48 91 81 510 26
e-mail: cwbk@pum.edu.pl 

www.pum.edu.pl/cwbk  

 

ZESPÓŁ CWBK PUM

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstało w ramach projektu finansowanego z budżetu Państwa ze środków od Agencji Badań Medycznych (ABM/2021/4). CWBK PUM stało się pozawydziałową jednostką organizacyjną PUM w Szczecinie, prowadzącą działalność we współpracy z naukowo-dydaktycznymi jednostkami wydziałowymi oraz członkami Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – lider projektu,
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie,
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886