Kontakt


Biuro Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM (CWBK PUM) mieści się w kompleksie szpitalnym SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie (ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, budynek A, 4 piętro). 

Godziny otwarcia: 8:00-15:00.

Kontakt telefoniczny z biurem pod numerem tel.: +48 91 815 10 26, e-mailem: cwbk@pum.edu.pl .

Do naszego zespołu należą:


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstało w ramach projektu finansowanego z budżetu Państwa ze środków od Agencji Badań Medycznych (ABM/2021/4). CWBK PUM stało się pozawydziałową jednostką organizacyjną PUM w Szczecinie, prowadzącą działalność we współpracy z naukowo-dydaktycznymi jednostkami wydziałowymi oraz członkami Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – lider projektu,
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886