O projekcie


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - CWBK PUM

W dniu 27 września 2022 r., w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki nr 3 PUM w Szczecinie, odbyło się szkolenie pt. „ORGANIZACJA BADAŃ KLINICZNYCH - szanse, wyzwania i korzyści”, zorganizowane przez Zespół Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM dla lekarzy, będących członkami zespołów badawczych i lekarzy planujących udział w badaniach klinicznych.

Wykłady prowadzone były przez grono eksperckie w osobach:

  • Agnieszka Ryniec, Dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych ABM,
  • Anna Kacprzyk, Manager ds. Innowacji i Etyki Biznesu INFARMA,
  • Agnieszka Skoczylas, Prezes Zarządu POLCRO,
  • Beata Maciejewska, Członek Zarządu GCPpl.

Dziedzina badań klinicznych została przedstawiona w szerokim spektrum możliwości uzupełnienia ogólnie dostępnego procesu diagnostyczno-leczniczego poprzez wprowadzanie przełomowych terapii, przyczyniając się do rozwoju medycyny.

Podczas szkolenia podkreślono znaczenie badań klinicznych, które stanowią fundament współczesnej medycyny, są warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii i wpływają znacząco na poszerzenie zawodowej wiedzy lekarzy.

Tematyka szkolenia pozwoliła na poruszenie i przybliżenie zagadnień, które istotnie wpływają na skuteczne planowanie, a następnie przeprowadzenie badania klinicznego. Zagadnienia obejmowały: omówienie wagi metodologii, zasad i skali prowadzonej diagnostyki, sposobu rekrutacji pacjentów, metod weryfikacji i nadzorowania przebiegu badania klinicznego.

Organizacja badania klinicznego nie jest możliwa bez wszechstronnego przygotowania i przeszkolenia osób biorących udział w badaniu. Tym samym kraje i ośrodki, w których są prowadzone badania kliniczne, uzyskują nie tylko wiedzę na temat najnowszych technologii medycznych, ale także dostęp do osiągnięć w dziedzinie zarządzania i procedur badawczych, aby spełniać najwyższe standardy ich prowadzenia.

Dziękujemy wykładowcom i słuchaczom za udział w spotkaniu.

Zapraszamy do zastosowania zdobytej wiedzy, dzielenia się z nami doświadczeniem w badaniach klinicznych i do udziału w kolejnym szkoleniu zorganizowanym przez zespół CWBK PUM.

Szanowni Państwo, bądźcie z nami w kontakcie.

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - CWBK PUM


Umowa nr: 2021/ABM/04/00003 z dn. 25.06.2021

Okres realizacji: 01.08.2021 - 31.07.2026

Wartość dofinasowania: 8 458 044,00 PLN,   w tym dla PUM : 7 996 364,00  PLN

Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych, w ramach konkursu Tworzenie 
i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM/2021/4. 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Peregud - Pogorzelski
Biuro projektu: Ewa Piekarczyk - Zastępca Kierownika Działu Funduszy Zewętrznych, ewa.piekarczyk@pum.edu.pl , tel. 91 48 00 728

Projekt realizowany przez Konsorcjum:

  • Lider: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Konsorcjant nr 1: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (SPSK1) 
  • Konsorcjant nr 2: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie (SPSK2)

Celem projektu jest utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (CWBK PUM ). Projekt jest unikatowym na skalę regionu Pomorza Zachodniego oraz makroregionu północno-zachodniej Polski przedsięwzięciem, którego najważniejszym celem jest usprawnienie procesów organizacji i realizacji komercyjnych oraz niekomercyjnych badań klinicznych, zmierzające do zwiększenia liczby prowadzonych badań w celu poprawy zdrowia obywateli oraz wygenerowania wzrostu przychodów z tytułu realizacji badań. CWBK zostało powołane w strukturze organizacyjnej PUM jako odrębna, samodzielna jednostka posiadająca dostosowaną do swoich potrzeb strukturę organizacyjną.

Wraz z otrzymaniem dofinansowania Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie stał się jednym z 23 ośrodków należących do Polskiej Sieci Badań Klinicznych, której celem jest zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

 

Cykl webinariów poświęconych badaniom klinicznym

Jak i gdzie szukać informacji o badaniach klinicznych?
Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych
Udział pacjenta w badaniu klinicznym a opieka POZ 
Jakie są korzyści z udziału w badaniu klinicznym?  
Zasady kontaktu między pacjentem a badaczem  
Jak powstaje nowy lek? 
Fakty i mity o udziale w badaniach klinicznych 
Podstawowa terminologia w badaniach klinicznych”.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886