O projekcie


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - CWBK PUM


Umowa nr: 2021/ABM/04/00003 z dn. 25.06.2021

Okres realizacji: 01.08.2021 - 31.07.2026

Wartość dofinasowania: 8 458 044,00 PLN, w tym dla PUM: 7 996 364,00  PLN

Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych, w ramach konkursu pn. Tworzenie 
i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM/2021/4. 

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, Prorektor ds. rozwoju PUM
Biuro projektu: mgr Ewa Piekarczyk, Zastępca Kierownika Działu Funduszy Zewętrznych PUM, ewa.piekarczyk@pum.edu.pl , tel. +48 91 48 00 728

Projekt realizowany przez Konsorcjum:

  • Lider: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Konsorcjant nr 1: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie (USK1) 
  • Konsorcjant nr 2: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie (USK2)

 

Celem projektu jest utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (CWBK PUM). Projekt jest unikatowym na skalę regionu Pomorza Zachodniego oraz makroregionu północno-zachodniej Polski przedsięwzięciem, którego najważniejszym celem jest usprawnienie procesów organizacji i realizacji komercyjnych oraz niekomercyjnych badań klinicznych, zmierzające do zwiększenia liczby prowadzonych badań w celu poprawy zdrowia obywateli oraz wygenerowania wzrostu przychodów z tytułu realizacji badań. CWBK PUM zostało powołane w strukturze organizacyjnej PUM jako odrębna, samodzielna jednostka, posiadająca dostosowaną do swoich potrzeb strukturę organizacyjną.

Wraz z otrzymaniem dofinansowania Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie stał się jednym z 23 ośrodków należących do Polskiej Sieci Badań Klinicznych PSBK, której celem jest zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakości obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

 

 

Polska Sieć Badań Klinicznych PSBK

 

 

W dniu 21 czerwca 2023 r. nastąpiły duże zmiany w Polskiej Sieci Badań Klinicznych: Nowe możliwości członkostwa i połączenie z Krajową Siecią Badań Klinicznych POLCRIN.

Połączenie PSBK z Krajową Siecią Badań Klinicznych POLCRIN ma na celu stworzenie silniejszego, bardziej spójnego i efektywnego środowiska badawczego oraz zlikwidowanie dualizmu i zintegrowanie sił w ramach jednolitej struktury – Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Ponadto, PSBK jako wiodąca struktura przejmie rolę Partnera Naukowego dla European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN).

Więcej informacji znajduje się na stronie Agencji Badań Medycznych: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/2171,Duze-zmiany-w-Polskiej-Sieci-Badan-Klinicznych-Nowe-mozliwosci-czlonkostwa-i-pol.html 

 

Cykl webinariów poświęconych badaniom klinicznym

Jak i gdzie szukać informacji o badaniach klinicznych?
Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych
Udział pacjenta w badaniu klinicznym a opieka POZ 
Jakie są korzyści z udziału w badaniu klinicznym?  
Zasady kontaktu między pacjentem a badaczem  
Jak powstaje nowy lek? 
Fakty i mity o udziale w badaniach klinicznych 
Podstawowa terminologia w badaniach klinicznych


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886