Dostawa instalacji fotowoltaicznej i jej montaż na czterech obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Logo projektu:

Dostawa instalacji fotowoltaicznej i jej montaż na czterech obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nr umowy:

umowa dotacji nr 2023D3136S / umowa pożyczki nr 2023P3135S


Okres realizacji:


Wartość projektu:

877 713,82 zł


Kierownik projektu:


Koordynacja administracyjna:

mgr inż. Katarzyna Lenarcik tel. 91 480 07 50 / 784 089 287 Dział Techniczny (realizacja) | mgr Paweł Stasierowski tel. 91 480 07 89 Dział Funduszy Zewnętrznych (rozliczenia)


Streszczenie projektu:

Efekt rzeczowy:

Montaż 4 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50,00 kWp każda, w tym:

  1. Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie, ul. Broniewskiego 24: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 29,97 kW (ilość 73 szt. o mocy 405 Wp każdy)
  2. Budynek Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 20: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 49,61 kW (ilość 121 szt. o mocy 410 Wp każdy)
  3. Budynek Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie, ul. Klonowica 50: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 32,39 kW (ilość 79 szt. o mocy 410 Wp każdy)
  4. Budynek Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 2 PUM w Szczecinie, ul Żołnierska 54: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 32,39 kW (w ilości 79 szt., o mocy 410 Wp każdy)

Efekt ekologiczny:

Produkcja energii elektrycznej z OZE 122,71 MWh/rok

Ograniczenie emisji CO2 102,04 Mg/rok w tym:

  1. Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie, ul. Broniewskiego 24: Produkcja energii elektrycznej z OZE: 25,47 MWh/rok Emisja uniknięta CO2: 21,18 Mg/rok
  2. Budynek Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 20: Produkcja energii elektrycznej z OZE: 42,17 MWh/rok Emisja uniknięta CO2: 35,06 Mg/rok
  3. Budynek Centrum Symulacji Medycznych PUM w Szczecinie, ul. Klonowica 50: Produkcja energii elektrycznej z OZE: 27,53 MWh/rok Emisja uniknięta CO2: 22,89 Mg/rok
  4. Budynek Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 2 PUM w Szczecinie, ul Żołnierska 54: Produkcja energii elektrycznej z OZE: 27,53 MWh/rok Emisja uniknięta CO2: 22,89 Mg/rok

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886