Modernizacja węzłów cieplnych w budynkach nr V i XVIII w kompleksie SPSK2 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Logo projektu:

Modernizacja węzłów cieplnych w budynkach nr V i XVIII w kompleksie SPSK2 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nr umowy:

umowa dotacji nr 2023D3134S / umowa pożyczki nr 2023P3133S


Okres realizacji:


Wartość projektu:

125 882,66 zł


Kierownik projektu:


Koordynacja administracyjna:

mgr inż. Katarzyna Lenarcik tel. 91 480 07 50 / 784 089 287 Dział Techniczny (realizacja) | mgr Paweł Stasierowski tel. 91 480 07 89 Dział Funduszy Zewnętrznych (rozliczenia)


Streszczenie projektu:

Efekt rzeczowy:

modernizacja węzłów cieplnych instalacja zasilania, automatyka i sterowanie systemu cieplnego oraz c.w.u.) - 1 kpl. na budynek

Efekt ekologiczny:

zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 610,64, w tym:

  1. budynek nr 5 zmniejszenie o 249,05 GJ/rok
  2. budynek nr 18 zmniejszenie o 361,59 GJ/rok

 

zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 46,950 Mg/rok,  w tym:

  1. budynek nr 5 zmniejszenie o 19,15 Mg/rok
  2. budynek nr 18 zmniejszenie o 27,80 Mg/rok

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886