Modernizacja węzła cieplnego w budynku Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Logo projektu:

Modernizacja węzła cieplnego w budynku Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nr umowy:

umowa dotacji nr 2023D3138S / Umowa pożyczki nr 2023P3137S


Okres realizacji:


Wartość projektu:

61 884,60 zł


Kierownik projektu:


Koordynacja administracyjna:

mgr inż. Katarzyna Lenarcik tel. 91 480 07 50 / 784 089 287 Dział Techniczny (realizacja) | mgr Paweł Stasierowski tel. 91 480 07 89 Dział Funduszy Zewnętrznych (rozliczenia)


Streszczenie projektu:

Efekt rzeczowy:

Modernizacja węzłów cieplnych (instalacja zasilania, automatyka i sterowanie systemami instalacyjnymi budynku) - 1 kpl

Efekt ekologiczny:

  1. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 28,64 Mg/rok
  2. zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną 372,49 GJ/rok

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886