Modernizacja węzłów cieplnych w 7 budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Logo projektu:

Modernizacja węzłów cieplnych w 7 budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nr umowy:

umowa dotacji nr 2023D3152S / umowa pożyczki nr 2023P3151S


Okres realizacji:


Wartość projektu:

314 783,50 zł


Kierownik projektu:


Koordynacja administracyjna:

mgr inż. Katarzyna Lenarcik tel. 91 480 07 50 / 784 089 287 Dział Techniczny (realizacja) | mgr Paweł Stasierowski tel. 91 480 07 89 Dział Funduszy Zewnętrznych (rozliczenia)


Streszczenie projektu:

Efekt rzeczowy:

modernizacja węzłów cieplnych (instalacja zasilania, automatyka i sterowanie systemu cieplnego oraz c.w.u.) - 7 kpl.

Efekt ekologiczny:

zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną 1 409,14 GJ/rok, w tym:

 1. budynek nr 19 Sala Kopernikańska SPSK2 PUM - zmniejszenie o 238,84 GJ/rok;
 2. budynek nr 20 Katedra Medycyny Sądowej SPSK2 PUM - zmniejszenie o 596,57 GJ/rok;
 3. budynek nr 32 Prosektorium SPSK2 PUM - zmniejszenie o 141,64 GJ/rok;
 4. budynek nr 7 „stara” sala wykładowa PUM w Szczecinie SPSK2 PUM - zmniejszenie o 103,38 GJ/rok;
 5. Hala Sportowa przy ul. Dunikowskiego 6a - zmniejszenie o 91,46 GJ/rok;
 6. budynek Zakład Medycyny Rodzinnej, Biura PUM przy ul. Podgórnej 22-23 - zmniejszenie o 116,26 GJ/rok;
 7. budynek Wydział Nauk o Zdrowiu - Biochemia Żywienia PUM w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 24 - zmniejszenie o 120,99 GJ/rok;

 

zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 101,53 Mg/rok, w tym:

 1. budynek nr 19 Sala Kopernikańska SPSK2 PUM - zmniejszenie o 17,10 Mg/rok;
 2. budynek nr 20 Katedra Medycyny Sądowej SPSK2 PUM - zmniejszenie o 42,72 Mg/rok;
 3. budynek nr 32 Prosektorium SPSK2 PUM - zmniejszenie o 10,14 Mg/rok;
 4. budynek nr 7 „stara” sala wykładowa PUM w Szczecinie SPSK2 PUM - zmniejszenie o 7,40 Mg/rok;
 5. Hala Sportowa przy ul. Dunikowskiego 6a - zmniejszenie o 6,55 Mg/rok;
 6. budynek Zakład Medycyny Rodzinnej, Biura PUM przy ul. Podgórnej 22-23 - zmniejszenie o 8,32 Mg/rok;
 7. budynek Wydział Nauk o Zdrowiu - Biochemia Żywienia PUM w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 24 - zmniejszenie o 9,30 Mg/rok;

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886