Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Drapieżni wydawcy


W sieci internetowej coraz częściej pojawiają się strony www podszywające się pod strony czasopism wysoko punktowanych z Journal Impact Factor (JIF). Istnieją również drapieżni wydawcy stosujący nieetyczne metody zdobywania publikacji, nastawieni na czerpanie szybkiego zysku. Za opublikowanie artykułu pobierają od autorów wysoką opłatę. Wydawcy ci  na stronach internetowych swoich czasopism podają nieprawdziwy Journal Impact Factor.

W związku z powyższym zamieszczamy wskazówki dla osób publikujących:

  • Punktacja ministerialna. Należy sprawdzić, czy czasopismo jest ocenione przez MEiN korzystając ze strony Ocena publikacji naukowych.
  • Czasopisma z Journal Impact Factor (JIF). Wartość JIF dla danego czasopisma należy sprawdzać tylko i wyłącznie w bazie Journal Citation Reports firmy Clarivate.
  • W przypadku jeśli czasopismo nie ma współczynnika JIF i punktacji ministerialnej, proponujemy sprawdzić, czy jest indeksowane w serwisie DOAJ.
  • Z dużą ostrożnością należy podchodzić do wiadomości e-mailowych, w których zachęca się naukowców do publikowania w danym czasopiśmie lub udziału w konferencji, szczególnie w przypadku, kiedy wydawca gwarantuje szybką, niemal natychmiastową publikację.
  • artykuł: Burdzik T.  Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania.

GRAFICZNY SCHEMAT POSTĘPOWANIA


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886