Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Historia


Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstała w roku akademickim 1948-49. Na cele biblioteki przeznaczono kilka pomieszczeń na parterze gmachu rektoratu, gdzie już w 1949 roku uruchomiono wypożyczalnię i czytelnię dla studentów, a w roku następnym - czytelnię pracowników nauki.

Pierwsze wpływy zbiorów bibliotecznych pochodziły w znacznej mierze z darów przekazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie oraz istniejącą wówczas na terenie miasta "zbiornicę księgozbiorów zabezpieczonych".

Równolegle do gromadzenia zasobów Biblioteki Głównej organizowano biblioteki podręczne powstających klinik i zakładów teoretycznych.

W roku akademickim 1977/78 utworzono Filię nr 1 Biblioteki Głównej na terenie Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej, a w roku 1980 Filię nr 2 w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 na Pomorzanach.
 


 

W 2007 r. Biblioteka Główna zmieniła swoją siedzibę. Mieści się przy al. Powstańców Wielkopolskich 20, w pobliżu osiedla studenckiego oraz Szpitala Klinicznego nr 2. Filia nr 2 została włączona w strukturę Biblioteki Głównej. Powierzchnia biblioteki w nowym obiekcie jest niemal trzykrotnie większa od dotychczasowej. Biblioteka jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zarówno architektonicznie (podjazdy, winda, toaleta), jak i sprzętowo.

W Bibliotece Głównej znajdują się: wypożyczalnia z wolnym dostępem do zbiorów, czytelnia dla ponad 130 osób, trzy pokoje do prac grupowych, cztery pokoje pracy indywidualnej, sala seminaryjna oraz sala dydaktyczna. W Bibliotece Głównej dostępne są stanowiska komputerowe z dostępem do internetu dla czytelników, w tym 20 w sali dydaktycznej.

W Bibliotece Głównej dostępne są dwa samoobsługowe urządzenia umożliwiające wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych: w wypożyczalni - self-check, umożliwiający zarówno samodzielne wypożyczenia, jak i zwroty oraz przed wejściem do biblioteki - wrzutnia do samodzielnych zwrotów materiałów bibliotecznych, funkcjonująca całodobowo.

Na terenie Biblioteki Głównej oraz Filli nr 1 dostępny jest również internet bezprzewodowy.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886