Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

StrukturaBiblioteka Główna
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

70-110 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 20
tel. +48 91-441-4500
e-mail: biblioteka@pum.edu.pl

Wirtualna podróż po Bibliotece Głównej


Dyrektor

mgr Dagmara Budek
tel. +48 91-441-4502
e-mail: Dagmara.Budek@pum.edu.pl


Z-ca Dyrektora

mgr inż. Edyta Rogowska
tel. +48 91-441-4503
e-mail: Edyta.Rogowska@pum.edu.pl


Sekretariat

Iwona Jachimiak - samodzielny referent
tel. +48 91-441-4500
e-mail: biblioteka@pum.edu.pl


Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

tel. +48 91-441-4482
e-mail: dgbg@pum.edu.pl      


Kierownik działu

dr n. hum. Ewa Panter
tel. +48 91-441-4482
e-mail: Ewa.Panter@pum.edu.pl


Sekcja książek

mgr Lidia Dzikowicka - kustosz biblioteczny
mgr Katarzyna Węglarczyk - kustosz biblioteczny
e-mail: Katarzyna.Weglarczyk@pum.edu.pl
tel. +48 91-441-4480


Sekcja czasopism

mgr Agnieszka Seń-Bereszko - kustosz biblioteczny
e-mail: Agnieszka.Sen@pum.edu.pl

mgr Jolanta Weiss - młodszy bibliotekarz
e-mail: jolanta.weiss@pum.edu.pl
tel. +48 91-441-4481


Dział Udostępniania Zbiorów


Kierownik działu

mgr Agnieszka Tupikowska
tel. +48 91-441-4462
e-mail: Agnieszka.Tupikowska@pum.edu.pl


Wypożyczalnia

tel. +48 91-441-4455, e-mail: wypbg@pum.edu.pl

mgr Agata Borowska – kustosz biblioteczny
mgr Hanna Orłowska - kustosz biblioteczny
mgr Katarzyna Urbańska - kustosz biblioteczny


Czytelnia
Wypożyczenia międzybiblioteczne

tel. +48 91-441-4460; tel. +48 91-441-4461
e-mail: wmbg@pum.edu.pl

mgr inż. Anna Adamowicz - kustosz biblioteczny
mgr Izabela Górczyńska - kustosz biblioteczny
mgr Ewa Jarmołowicz – starszy bibliotekarz
mgr Renata Pabisiak - kustosz biblioteczny


Magazyn biblioteczny

Ewa Gwoździej - magazynier biblioteczny
Mariola Szarpak - starszy magazynier biblioteczny
tel. +48 91-441-4464


Pracownia kserograficzna

Elżbieta Kondziołka - starszy technik
tel. +48 91-441-44-53


Dział Informacji Naukowej i Bibliografii


Kierownik działu

mgr Renata Klimko
tel. +48 91-441-4452
e-mail: Renata.Klimko@pum.edu.pl


Informacja naukowa

tel. +48 91-441-4450
e-mail: infbg@pum.edu.pl
mgr Agata Majewska - kustosz biblioteczny
mgr Tomasz Nowocień - starszy bibliotekarz
mgr Alicja Rogowska – kustosz biblioteczny


Specjalista do spraw danych badawczych i Otwartej Nauki

tel. +48 91-441-4450 
e-mail: tomasz.nowocien@pum.edu.pl
mgr Tomasz Nowocień


Pracownia bibliograficzna

tel. +48 91-441-4452
e-mail: bibliografia@pum.edu.pl
mgr Ewa Antosiewicz - kustosz biblioteczny
mgr Renata Klimko


Bibliotekarz systemowy

tel. +48 91-441-4457
mgr Anna Cymbor - kustosz biblioteczny
e-mail: Anna.Cymbor@pum.edu.pl


Administracja budynku

lic. Jerzy Bereszko – samodzielny referent Działu Administracyjno-Gospodarczego
tel. +48 91-441-4509


Ochrona budynku

tel. +48 91-441-4508; +48 91-441-4509

Biblioteka Główna - Filia nr 1

ul. Unii Lubelskiej 1 (USK 1) 71-252 Szczecin
tel./faks +48 91-425-3093
e-mail: f1bg@pum.edu.pl

Wirtualna podróż po Filii nr 1


mgr inż. Anna Arabczyk - kustosz biblioteczny
e-mail: anna.arabczyk@pum.edu.pl

Sylwia Kosiorek - starsza woźna

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886