Ogłoszenianews

20.11.2020

Pacjent w badaniach klinicznych

Agencja Badań Medycznych we współpracy z partnerami projektu stworzyła cykl filmów edukacyjnych, które mają za zadanie

news

17.11.2020

Zmarł chirurg i pionier szczecińskiej transplantologii dr Marek Umiński

Zmarł chirurg i pionier szczecińskiej transplantologii dr Marek Umiński, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

news

05.11.2020

Program Medyk - NAWA

Program pilotażowy MEDYK Narodowa Agencja Badań Medycznych zaprasza do składania wniosków w programie dla lekarzy

news

05.11.2020

Zmarł prof. dr hab. n. med. Cezary Fryze

Zmarł prof. dr hab. n. med. Cezary Fryze, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w latach 1979-2000. Studia medyczne

news

04.11.2020

Student z dodatnim wynikiem w kierunku SARS CoV-2

Student z dodatnim wynikiem w kierunku SARS CoV-2 zawiadamia uczelnię mailem: covid@pum.edu.pl lub telefonicznie

news

30.10.2020

Nagrody Rektora

5 listopada br. upływa termin składania wniosków o przyznanie nagród rektora, udzielanych pracownikom PUM niebędącym

news

30.10.2020

FutureProofing Healthcare

Z początkiem października wystartował konkurs „FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców organizacji systemu

news

28.10.2020

DEMENTI

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, iż pojawiające się w sieci Internet i mediach społecznościowych

news

28.10.2020

Informacja dla pracowników dydaktycznych PUM

W odpowiedzi na pytania dotyczące kwarantanny studentów, którzy mieli niezabezpieczony kontakt z zakażonym pracownikiem

news

23.10.2020

Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej organizuje konkursy skierowane do studentów i doktorantów oraz buduje

news

23.10.2020

PWN Nauka do naukowców, dydaktyków i doktorantów

Fundacja Rektorów Polskich, w imieniu WN PWN,  przekazuje informację o wydaniu nowego numeru nowego e-czasopisma PWN

news

22.10.2020

KOMUNIKATY, ZARZĄDZENIA, PROCEDURY I INSTRUKCJE dla studentów i pracowników PUM

Drodzy studenci, informujemy, że bieżące informacje i INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA STUDENTÓW PUM w przypadku potrzeby


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886