Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Regulamin Repozytorium PPM PUM


Zarządzenie nr 85/2020 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie systemu ewidencji oraz archiwizacji efektów działalności naukowo-badawczej pracowników, doktorantów oraz studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Załączniki do Zarządzenia:

Załączniki do Regulaminu:


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886