Baner informacji z jednostek

Samodzielna Pracownia Botaniki Farmaceutycznej


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, ul. Powstańców Wielkopolskich 72 w szczecinie, budynek IV, piętro II


Sekretariat:

joanna.kotula@pum.edu.pl tel. +48 91 466 16 72


Kierownictwo:

  • Prof. dr hab. Danuta Kosik-Bogacka kierownik

Kadra dydaktyczna:

  • Prof. dr hab. Danuta Kosik-Bogacka E-mail: danuta.kosik.bogacka@pum.edu.pl
  • Dr hab. Beata Bosiacka
  • Dr hab. Zofia Sotek

Materiały dydaktyczne znajdują sie na stronie Katedry Biologii i Parazytologii Medycznej PUM.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886