Baner informacji z jednostek

Zakład Genetyki i Patomorfologii


Siedziba jednostki:


Sekretariat:


Kierownictwo:


Kadra dydaktyczna:


DYDAKTYKA

 

Wydział Lekarski:       

 1. Biologia molekularna (I rok) - regulamin
 2. Genetyka kliniczna (IV rok) - sylabus obowiązkowy, sylabus obieralny, regulamin, harmonogram i tematyka zajęć (grupa )
 3. Najnowsze postępy w korelacjach genetyczno-klinicznych (IV rok - zajęcia fakultatywne) - regulamin

 

English Program

 1. Medical Biology (I rok) - syllabus, regulations
 2. Clinical Genetics (IV rok) - syllabus, regulations

 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny:

 1. Genetyka kliniczna (II rok) - harmonogram i tematyka zajęć, regulamin, seminarium i zaliczenie, sylabus
 2. Propedeutyka onkologii (II rok) - tematyka, sylabus, regulamin

 

English Program

 1. Clinical Genetics (II rok) - syllabus, regulations

 

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej:

 

Kierunek Analityka Medyczna:

 1. Biologia medyczna (I rok) - tematyka zajęćregulamin
 2. Biologia molekularna (II rok) - tematyka, sylabus, regulamin
 3. Genetyka kliniczna (III rok) - tematyka, sylabus, regulamin
 4. Inżynieria genetyczna z zakresu terapii genowej (V rok) -  tematyka zajęć, regulamin
 5. Najnowsze osiągnięcia w naukach medycznych (II rok - fakultet) - regulamin
 6. Ewolucja molekularna. Mechanizmy Ewolucji. (III rok - fakultet) - tematyka zajęć, regulamin
 7. Molekularne Markery Diagnostyczne w Medycynie (III rok - fakultet - semestr zimowy) -  regulamin

 

Kierunek Biotechnologia Medyczna:

 

Studia I stopnia 

 1. Matematyka ze statystyką (I rok) - tematyka zajęć, sylabus, regulamin
 2. Biologia komórki (I rok) - tematyka zajęć, regulamin
 3. Genetyka ogólna (I rok) - tematyka zajęć, regulamin
 4. Biologiczne bazy danych (II) rok - tematyka, sylabusregulamin
 5. Biologia molekularna (II rok) - tematyka zajęć, sylabus, regulamin
 6. Techniki biologii molekularnej (II rok) - tematyka zajęć, regulamin
 7. Podstawy informatyki i bioinformatyka (II rok) - tematyka zajęć, regulamin
 8. Genetyka kliniczna (III rok) - tematyka, regulamin
 9. Molekularne markery diagnostyczne w medycynie (III rok) - tematyka zajęć, regulamin
 10. Kultury in vitro komórek i tkanek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych (III rok) - harmonogram, tematyka zajęć, regulamin, sylabus
 11. Inżynieria genetyczna (III rok) - tematyka zajęćregulamin
 12. Terapia genowa (III rok) - tematyka zajęćregulamin
 13. Technologie biochemiczne (III rok) - tematyka, sylabusregulamin
 14. Ewolucja molekularna. Mechanizmy Ewolucji. (III rok) - tematyka zajęćregulamin
 15. Ekonomia i ekonomika produkcji (III) - regulamin
 16. Seminarium dyplomowe (III rok)

 

Studia II stopnia

 1. Biostatystyka (I rok) - regulamin
 2. Zarządzanie jakością w biotechnologii (I rok) - regulamin
 3. Seminarium (I rok)
 4. Genetyka medyczna (II rok) - regulamin
 5. Techniki Biologii Molekularnej (II rok) - regulamin
 6. Prawo patentowe (II rok)
 7. Próby kliniczne (II rok) - regulamin
 • Specjalizacja I i II stopnia z patomorfologii
 • Studenckie Koło Naukowe

 

Kierunek Farmacja:

 1. Podstawy genetyki (I rok) - tematyka zajęć, regulamin
 2. Najnowsze osiągnięcia w naukach medycznych (II rok - fakultet) - regulamin
 3. Ewolucja molekularna. Mechanizmy Ewolucji. (III rok - fakultet) - tematyka zajęć, regulamin
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886