Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

II Katedra i Klinika OkulistykiSiedziba jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70 - 111 Szczecin, budynek J, III piętro gabinet 319


Sekretariat:

Telefon: +48 91 466 12 93, fax. +48 91 466 12 94, E-mail: oko@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • Prof. Dr hab.. N. med. Wojciech Lubiński kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr hab. n. med. prof. PUM Modrzejewska Monika
  • dr n. med.. Karolina Podborączyńska-Jodko

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Okulistyka - wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2023/24
02/02/2023
Ophthalmology - Department's Internal Didactic Regulations - 2023/24
02/02/2023
Okulistyka dla ratownictwa medycznego - wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2022/23
20/02/2023
Okulistyka dla stomatologii - wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki - 2023/24
04/04/2023
Ophthalmology - Department's Internal Didactic Regulations for dentistry- 2023/24
04/04/2023

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Okulistyka (4. rok) - sylabus zajęć - 2022/23
02/02/2023
Ophthalmology (4th year) - syllabus of the module (subject) - 2023/24
02/02/2023
Okulistyka dla ratownictwa medycznego -sylabus 2022/2023
20/02/2023
Okulistyka dla stomatologii -sylabus 2023/2024
04/04/2023
Ophthalmology for dentistry - syllabus 2023/24
04/04/2023
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886