Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Transplantacyjnej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego


Siedziba jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, SPSK-2 PUM, budynek F, parter, sekretariat: I piętro


Sekretariat:

+48 91 466 11 29


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski Kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886