Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin


Sekretariat:

tel.: 91 466 16 48, e-mail: zstzach@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • Dr hab. n. med., prof. PUM Ryta Łagocka Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Kadra dydaktyczna:

 • Dr hab. n. med., prof. PUM Ryta Łagocka Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Adiunkt
 • Dr hab. n. med. Alicja Nowicka Adiunkt
 • Dr hab. n. med., prof. PUM Katarzyna Barczak Adiunkt
 • Dr n. med. Monika Szmidt-Kądys Adiunkt
 • Dr n. med. Kinga Kaczor-Wiankowska Asystent
 • Dr n. med. Elżbieta Kubala Asystent
 • Dr n. med. Katarzyna Lewusz-Butkiewicz Asystent
 • Dr n. med. Paulina Strzelecka Asystent
 • Lek. dent. Joanna Metlerska Asystent
 • Dr hab. n. med. Damian Lichota Starszy wykładowca
 • Dr n. med. Jolanta Sikorska-Bochińska Starszy wykładowca
 • Dr n. med. Matylda Trusewicz Starszy wykładowca
 • Dr n. med. Agnieszka Witek Starszy wykładowca
 • Dr n. med. Aleksandra Kulas - Bałaban Wykładowca
 • Dr n. med. Łukasz Tyszler Wykładowca
 • Lek. dent. Justyna Kulik-Sajewicz Wykładowca
 • Lek. dent. Izabela Maciejewska Wykładowca
 • Lek. dent. Marta Rogocka Wykładowca
 • Lek. dent. Karolina Strugielska Wykładowca
 • Lek. dent. Katarzyna Ulacha Wykładowca
 • Lek. dent. Irina Balanina Wykładowca
 • Lek. dent. Bartosz Wróbel Wykładowca


Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w ogólnopolskim wydarzeniu realizowanym przez Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji oraz Zakład Periodontologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy współpracy z akademickimi ośrodkami w całej Polsce:

STUDENCI DLA PACJENTÓW - WIELKIE LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI

Prawidłowa diagnostyka i eliminacja czynników może skutecznie zwalczyć nadwrażliwość zębiny i poprawić komfort życia pacjentów. Dzięki kompleksowemu podejściu do rozpoznawania nadwrażliwości zębiny i postępowaniu w nadwrażliwości możliwe jest:

1.Prawidłowe rozpoznanie oparte na wywiadzie z pacjentem oraz badaniu stomatologicznym

2.Właściwe zastosowanie diagnostyki różnicowej

3.Identyfikacja lub minimalizacja czynników etiologicznych predysponujących do występowania nadwrażliwości zębiny.

4.Przekazanie odpowiednich zaleceń i środków w celu zmniejszenia dolegliwości

 

Zapraszamy Państwa na badanie i diagnozowanie w kierunku nadwrażliwości zębiny.

Wydarzenie realizowane będzie w dniach 20-29 maja 2024 roku.

 

*Wizyty przeprowadzane podczas Wielkiego Leczenia Nadwrażliwości odbywają się na ćwiczeniach u studentów, bezpłatnie, po wcześniejszej rejestracji: telefon 091 506 77 37

*Dla każdego pacjenta przewidziany jest upominek.

#BadzWrazliwyNaNadwrazliwosc


 

Szanowni Państwo!

Zapraszam studentów IV i V roku do udziału w GC Europe Academic Excellence Contest 2024 organizowanym we współpracy z firmą GC.

Listę chętnych proszę zgłosić do dnia 29 lutego w sekretariacie jednostki.

Z poważaniem,

dr hab. n. med. Ryta Łagocka, prof. PUM

ZASADY KONKURSU

AEC 2024 - 1

AEC 2024 - 2

AEC 2024 - 3


Drodzy Studenci III i IV roku!

Informujemy, że w pierwszym tygodniu semetru letniego roku akademickiego 2023/2024 będą odbywać się jedynie zajęcia kliniczne, bez sprawdzianów wiedzy.

Program zajęć zostanie opublikowany po utworzeniu odpowiednich kursów na platformie Moodle przed Administratora.


Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych studentów IV i V roku na spotkanie informacyjne Koła Stomatologii Estetycznej, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2024 r. (piątek) o godzinie 15.15 w sali 207.
Z wyrazami szacunku,
dr hab. n. med. Ryta Łagocka prof. PUM
Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji


Drodzy Studenci!I

nformujemy, że nasza Uczelnia oferuje Wam szerokie wsparcie w trudnych sytuacjach, m.in. pod niżej podanym linkiem znajdziecie zakładkę Komisji ds. mobbingu, w której opisana została procedura przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. 

https://www.pum.edu.pl/studia_iii_stopnia/wsparcie/komisja_ds_mobbingu/

PUM :: Komisja ds. mobbingu

www.pum.edu.pl

W sekcji "WSPARCIE" znajdą Państwo również kontakt do Rzecznika praw studentów i doktorantów, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz informacje dotyczące pomocy psychologicznej dla studentów.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Mariusz Lipski

Prodziekan WMiS

 

ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA NASZEJ STRONY NA FB  

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • prowadzenie zajęć z przedmiotu "Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją" dla studentów III, IV i V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego programu polskojęzycznego i anglojęzycznego
 • prowadzenie stażu podyplomowego z zakresu stomatologii zachowawczej  i endodoncji
 • prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją
 • prowadzenie staży cząstkowych w zakresie stomatologii zachowawczej dla innych specjalizacji stomatologicznych

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Zasadnicza problematyka naukowa

 • metody regeneracyjne i endodoncja minimalnie inwazyjna w leczeniu zębów stałych niedojrzałych i dojrzałych
 • integracja brzeżna materiałów stosowanych w leczeniu stomatologicznym i endodoncji
 • właściwości materiałów i narzędzi stosowanych w stomatologii zachowawczej i endodoncji

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • wpływ fluoru na florę bakteryjną jamy ustnej oraz układ nerwowy
 • związek pomiędzy obciążeniem termomechanicznym i degradacją wodną, a zewnętrzną i wewnętrzną integracją materiałów kompozytowych
 • wpływ techniki polerowania na powierzchnię wypełnień kompozytowych
 • badania wrażliwości miazgi i analiza czynników modyfikujących u rasy kaukaskiej
 • ocena morfologii systemu kanałowego zębów stałych z wykorzystaniem komputerowej tomografii stożkowej
 • ocena nowych systemów maszynowych do opracowania kanałów korzeniowych oraz uszczelniaczy bioceramicznych
 • analiza histologiczna reakcji miazgi zęba na bioaktywne materiały krzemowo-wapniowe
 • analiza barwy cementów bioceramicznych poddanych działaniu różnych płynów płuczących
 • efektywność zastosowania koncentratów bogatopłytkowych w endodontycznych procedurach regeneracyjnych

Stosowane techniki badawcze

 • badania epidemiologiczne,
 • badania laboratoryjne
 • badania obrazowe z wykorzystaniem CBCT i MICRO-CT, skaningowego mikroskopu elektronowego
 • badania kliniczne

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie
 • współpraca z innymi ośrodkami: Katedrą Periodontologii i Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Münster, Katedrą Technologii Materiałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Instytutem Stomatologii w Łodzi, Politechniką Łódzką

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNO-USŁUGOWA

 • liczba foteli stomatologicznych 33
 • badanie stomatologiczne połączone z oceną ryzyka rozwoju choroby próchnicowej
 • badanie stomatologiczne pod kątem występowania potencjalnych ognisk zapalnych w jamie ustnej
 • badanie wrażliwości miazgi z wykorzystaniem klasycznych i nowoczesnych technik - laserowego przepływomierza Dopplera
 • nieinwazyjne i minimalnie inwazyjne metody leczenia choroby próchnicowej z wykorzystaniem metod remineralizacji i infiltracji próchnicy
 • leczenie nadwrażliwości zębiny
 • estetyczna i anatomiczna odbudowa próchnicowych i niepróchnicowych ubytków tkanek zęba oraz naprawa wypełnień z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów stomatologicznych
 • praca w powiększeniu z wykorzystaniem mikroskopu endodontycznego
 • endodoncja regeneracyjna w leczeniu zębów stałych dojrzałych i niedojrzałych
 • pierwotne i ponowne leczenie endodontyczne zębów z wykorzystaniem nowoczesnych systemów do maszynowego opracowywania i termoplastycznych technik do wypełniania kanałów korzeniowych oaz uszczelniaczy bioceramicznych
 • odbudowa zębów po leczeniu kanałowym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych
 • diagnostyka i leczenie urazów zębów stałych

 

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
REGULAMIN 2023/2024 (PL)
REGULATIONS 2023/2024 (EP)

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
SYLABUS III rok PL 2023/2024
SYLABUS IV rok PL 2023/2024
SYLABUS V rok PL 2023/2024
SYLLABUS IIIrd year EP 2022/2023
SYLLABUS IVth year EP 2022/2023
SYLLABUS Vth year EP 2022/2023

DOKUMENTY

Plik
Opis
Data
PLAN III ROK PL
PLAN IV ROK PL
PLAN V ROK PL

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
DYŻURY KONSULTACYJNE
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886