Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Katedra Biochemii i Chemii MedycznejSiedziba jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72


Sekretariat:

+48 91 466 15 15, biochem@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek Kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886