Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej


Siedziba jednostki:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1, Ulica Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, Wejście C, III piętro


Sekretariat:

Luiza Stasiukiewicz tel./fax +48 091 425 05 41


Kierownictwo:

 • Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Starczewski kierownik

Kadra dydaktyczna:

 • Prof. dr hab. n. zdr. Agnieszka Brodowska Profesor agnieszka.brodowska@pum.edu.pl
 • Dr hab. n. med Iwona Szydłowska Adiunkt iwona.szydłowska@pum.edu.pl
 • Dr n. med. Sylwester Ciećwież Adiunkt sylwester.ciecwiez@pum.edu.pl
 • Dr n. med. Jolanta Nawrocka-Rutkowska Adiunkt
 • Dr n. med. Aleksandra Marciniak Asystent aleksandra.marciniak@pum.edu.pl
 • Dr n. med. Ewelina Malanowska Asystent ewelina.malanowska@pum.edu.pl
 • Dr n. med. Berenika WIśniewska Wykładowca bernika.wisniewska@pum.edu.pl

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

1. Kształcenie studentów - endokrynologia ginekologiczna okresu rozrodczego i pomenopauzalnego, niepłodność małżeńska oraz planowanie rodziny. Zajęcia są prowadzone dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, na kierunku położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia i dietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Prowadzone są również studia niestacjonarne na kierunku fizjoterapii oraz położnictwo II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

2. Kształcenie podyplomowe lekarzy stażystów.

3. Prowadzenie staży specjalizacyjnych z zakresu ginekologii i endokrynologii ginekologicznej dla lekarzy specjalizujących się w zakresie położnictwa i ginekologii.

4. Prowadzenie stażu specjalizacyjnego z zakresu ginekologii dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii ogólnej.

5. Prowadzenie kursów udoskonalających dla lekarzy ze specjalizacją z położnictwa i ginekologii z zakresu uroginekologii.

 

Zasadnicza problematyka naukowa

1. Endokrynologia ginekologiczna okresu rozrodczego i pomenopauzalnego, niepłodność małżeńska i planowanie rodziny.

2. Uroginekologia.


Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 1. Ocena budowy i funkcji jajnika u kobiet po menopauzie.
 2. Receptory hormonów steroidowych i gonadotropin w jajowodzie w okresie okołomenopauzalnym i po menopauzie.
 3. Receptory hormonów steroidowych i gonadotropin w macicy po menopauzie.
 4. Związek polimorfizmu wybranych genów z występowaniem zespołu metabolicznego u kobiet z zespołem policystycznych jajników.
 5. Ocena rezerwy jajnikowej jako wskaźnika płodności i odległych konsekwencji zdrowotnych u pacjentek z przewlekłą chorobą nerek w stadium III-IV.
 6. Optymalizacja postępowania w przypadku guzów jajnika u kobiet.
 7. Ocena efektów leczenia toksyną botulinową pacjentek ze stwardnieniem rozsianym, u których rozpoznano pęcherz nadreaktywny.
 8. Porównanie skuteczności oraz odsetek powikłań operacji z użyciem implantów wykonanych z powodu zaburzeń statyki narządów miednicy u kobiet dwoma technikami.
 9. Ocena zaburzeń seksualnych u kobiet w wieku menopauzalnym po operacjach ginekologicznych wykonanych z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu i/lub obniżenia narządu rodnego w korelacji ze stężeniem testosteronu.
 10. Występowanie pęcherza nadreaktywnego po operacji Burcha i operacjach slingowych w zależności od wieku pacjentki i stopnia obniżenia narządów miednicy.
 11. Ocena efektów leczenia pochodnymi tamsulozyny u pacjentek z rozpoznaną przeszkodą podpęcherzową.
 12. Prospektywne randomizowane badanie porównujące skuteczność leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dwoma metodami operacyjnymi TVT i TOT.


Stosowane metody diagnostyczne

1. Diagnostyka laparoskopowa i histeroskopowa w KGiU PUM.

2. Diagnostyka kolposkopowa szyjki macicy w KGiU PUM.

Aparat kolposkopowy w KGiU PUM z torem wizyjnym, w rezultacie wydawane wyniki pacjentkom wraz z kolorowymi zdjęciami spełniają rekomendacje Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

3. Diagnostyka USG narządu rodnego w KGiU  PUM.

Klinika KGiU PUM posiada bardzo wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny firmy Voluson 700, który pozwala na wykonywanie profesjonalnej, rzetelnej oceny narządu.

4. Diagnostyka nietrzymania moczu w KGiU PUM.

W Klinice Ginekologii i Uroginekologii PUM wykonywane są badania urodynamiczne w celu diagnostyki typu nietrzymania moczu przed zabiegiem operacyjnym. Badania urodynamiczne wykonywane są w następujące dni:

- poniedziałek: dr n. med. Sylwester Ciećwież 

- wtorek: lekarz Marta Zapałowska-Chwyć / dr. n. med. Berenika

   Wiśniewska

- środa: dr n. med. Jolanta Nawrocka-Rutkowska

- czwartek: dr n. med. Berenika Wiśniewska

- piątek: lekarz Izabela Nowak-Psiorz

Rejestracja na badania urodynamiczne odbywa się w sekretariacie KGiU w Policach w pokoju numer 425 lub pod numerem tel. 091 425 3841 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-14.00.

5. Sala krótkich zabiegów ginekologicznych  w KGiU PUM:

W KGEiOG PUM wykonywane są krótkie zabiegi ginekologiczne jak:

 1. Punkcja torbieli jajnika pod kontrolą USG.
 2. Konizacja chirurgiczna i elektokonizacja szyjki macicy.
 3. Wyłyżeczkowanie jamy macicy (ACU).
 4. Wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy (ACCU).
 5. Pobieranie wycinków z szyjki macicy.
 6. Elektrokoagulacja tarczy szyjki macicy.
 7. Zakładanie i wyciąganie wkładki wewnątrzmacicznej (IUD)
 8. Alkoholizacja sromu i krocza w dyspareunii.
 9. Nacinanie i marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina.
 10. Usuwanie wszelkich zmian z okolicy sromu i krocza
  - oraz wiele innych krótkich zabiegów ginekologicznych


Działalność medyczno-usługowa

1. Liczba łóżek: 32

2. Ścisła specjalność kliniczna: diagnostyka hormonalna zaburzeń miesiączkowania (zespół PCO, zmiany podwzgórzowo-przysadkowe), dolegliwości okresu menopauzy, diagnostyka niepłodności małżeńskiej, leczenie niepłodności mechanicznej z uwzględnieniem operacji mikrochirurgicznych, techniki wspomaganego rozrodu (inseminacja), operacje endoskopowe.

3. Specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: pełna diagnostyka hormonalna w endokrynologii ginekologicznej.

4. Klinika zajmuje się wnikliwą diagnostyką schorzeń szyjki macicy dzięki wykonywanym badaniom kolposkopowym.

5. Pełna diagnostyka w uroginekologii z uwzględnieniem badania urodynamicznego.

6. Klinika zajmuje się wykonywaniem laparoskopii operacyjnej (usuwanie trzonu macicy z lub bez przydatków, torbieli jajników, torbieli okołojajowodowych, usuwanie ciąż pozamacicznych, elektrokoagulacja mięśniaków, endometriozy), jak również histeroskopii operacyjnej (usuwanie polipów szyjki i jamy macicy, mięśniaków podśluzówkowych, przecinanie przegrody macicy).

7. Pełen zakres metod zabiegowych w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (TOT, TVT, operacja sposobem Burcha).

8. Pełen zakres metod operacyjnych w leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego (Prolift anterior, Prolift posterior, Prolift totalis, operacja sposobem Prochorova).

9. Pełen zakres zabiegów wykonywanych w ginekologii operacyjnej (usunięcie macicy, usunięcie nadszyjkowe macicy, wyłuszczenie mięśniaków macicy, torbieli jajników itp.).

10.Pełen zakres zabiegów wykonywanych w onkologii ginekologicznej (operacja Wertheima-Meigsa, radykalne usunięcie sromu, proste usunięcie sromu).


Poradnia Przykliniczna KGEiOG PUM

Poradnie Przykliniczne Kliniki Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej PUM znajdują się przy ulicy Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie i czynne są od godziny 08.30 do godziny 13.30. Pacjenci są przyjmowani po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej. Poradnie zajmują się diagnostyką zaburzeń miesiączkowania, niepłodności, zmian nowotworowych, nietrzymania moczu, zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej oraz pozostałych zmian patologicznych w obrębie narządu rozrodczego.

Telefony kontaktowe:

1. Rejestracja ogólna do Poradni Przyklinicznej KGEiOG PUM w Szczecinie: 091 425 33 97

2. Rejestracja bezpośrednio do Poradnia Uroginekologicznej KGEiOG w Szczecinie : 091 425 04 83

Poradnie Przykliniczne w KGEiOG PUM w Szczecinie są czynne w następujące dni:

1. Poniedziałek:

- Gabinet nr 3: dr n. med. Sylwester Ciećwież, specjalista ginekolog-położnik

- Gabinet nr 4: dr n. med. Jolanta Nawrocka-Rutkowska, specjalista ginekolog-położnik, specjalista z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

2. Wtorek:

- Gabinet nr 3: wykonywanie badań urodynamicznych

- Gabinet nr 4: lekarz Eliza Mieczkowska, specjalista ginekolog-położnik, specjalista z onkologii ginekologicznej

3. Środa:

- Gabinet nr 3: wykonywanie badań urodynamicznych

- Gabinet nr 4: dr n. med. Ewelina Malanowska, specjalista ginekolog-położnik

4. Czwartek:

- Gabinet nr 3: lek. Michał Rachubiński, w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa

- Gabinet nr 4: dr n. med. Aleksandra Marciniak, specjalista ginekolog-położnik, specjalista onkologii ginekologicznej

3. Piątek:

- Gabinet nr 3: dr n. med. Berenika Wiśniewska, specjalista ginekolog-położnik, specjalista onkologii ginekologicznej

- Gabinet nr 4: dr n. med. Iwona Szydłowska, specjalista ginekolog-położnik, specjalista endokrynolog


Sprawy studenckie

STUDIA STACJONARNE

Grupy polskojęzyczne

1. Wydział Medycyny i Stomatologii - V rok

Regulamin ćwiczeń

Grafiki ćwiczeń

2. Wydział Medycyny i Stomatologii - VI rok

Regulamin ćwiczeń

Grafiki ćwiczeń

3. Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Grupy anglojęzyczne

Wydział Medycyny i Stomatologii - V rok (grupa anglojęzyczna)

Regulamin ćwiczeń

Grafiki ćwiczeń

Wydział Medycyny i Stomatologii - VI rok (grupa anglojęzyczna)

Regulamin ćwiczeń

Grafiki ćwiczeń dla grupy N2 18-20.01.2023

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Opiekunem dydaktycznym odpowiedzialnym za sprawy studenckie jest:

1. Grupy polskojęzyczne - Dr n. med. Sylwester Ciećwież

2. Grupy anglojęzyczne - Dr hab. n. med. Iwona Szydłowska

 

Koło naukowe KGEiOG PUM

Przy Klinice Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej PUM działa studenckie koło naukowe.

Osoby zainteresowane prosimy kontaktować się z dr n. med. Sylwestrem Ciećwież - nr. tel. 664-704-678.

 


Dojazd do KGEiOG PUM

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886