Studia I i II stopnia, jednolite magisterskie
DO POBRANIABaner informacji z jednostek

Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki


Siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie, wejście A, piętro 2


Sekretariat:

tel. 914253186 email kkchdz@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr n. med. Kaja Giżewska-Kacprzak Kierownik
  • kaja.gizewska.kacprzak@pum.edu.pl

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Kaja Giżewska-Kacprzak
  • dr n. med. Hanna Chojnacka
  • dr n. med. Jacek Materny
  • dr n. med. Lidia Babiak-Choroszczak
  • dr n. med. Szymon Grochans
  • lek. Maximilian Śliwiński

W Oddziale Klinicznym prowadzone są zajęcia ze studentami 

Kierunek Lekarski - Chirurgia Dziecięca (IV rok)

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny - Chirurgia i Onkologia (III rok)

Regulaminy i sylabusy w załącznikach

 

Zapraszamy do koła naukowego STN przy Oddziale Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki 

przewodniczący koła Karol Nicieja karolnicieja@gmail.com 

 

English Programe: 

Medicine - Pediatric Surgery (IV year)

Dentistry Surgery and Oncology (III year)

Department’s Internal Didactic Regulations and Syllabus of the subject in attachements 

 

We invite Students to join our scientific group - for further details please contact Karol Nicieja karolnicieja@gmail.com 

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Regulamin - Chirurgia Dziecięca IV rok Wydział Lekarski 2023/2024
Didactic regulations - Pediatric Surgery IV year Medicine 2023/2024
Regulamin - Chirurgia i onkologia III rok Wydział Lekarsko-dentystyczny 2023/2024
Didactic regulations - Surgery and Oncology III year Dentistry 2023/2024

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Sylabus kierunek lekarski - chirurgia dziecięca 2023/2024
Sylabus kierunek lekarsko-dentystyczny chirurgia i onkologia 2023/2024
Syllabus Pediatric Surgery IV year 2023/2024
Syllabus Dentistry Surgery and Oncology III year 2023/2024
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886